Územní rozpočty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
40 942 43 914 46 503 51 548 50 450
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
41 054 42 009 45 206 50 068 44 926
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
-111 1 905 1 297 1 480 5 524