Územní rozpočty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
46 503 51 548 50 450 55 217 62 704
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
45 206 50 068 44 926 52 193 62 490
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
1 297 1 480 5 524 3 024 214