Územní rozpočty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
62 704 71 847 77 194 83 798 91 240
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
62 490 69 723 76 614 80 821 88 100
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
214 2 124 580 2 976 3 140