Územní rozpočty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
51 548 50 450 55 217 62 704 71 847
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
50 068 44 926 52 193 62 490 69 723
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
1 480 5 524 3 024 214 2 124