Územní rozpočty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
50 450 55 217 62 704 71 847 77 194
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
44 926 52 193 62 490 69 723 76 614
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
5 524 3 024 214 2 124 580