Územní rozpočty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
43 914 46 503 51 548 50 450 55 217
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
42 009 45 206 50 068 44 926 52 193
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
1 905 1 297 1 480 5 524 3 024