Územní rozpočty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
55 217 62 704 71 847 77 194 83 798
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
52 193 62 490 69 723 76 614 80 821
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
3 024 214 2 124 580 2 976