Zemědělství 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 262 391 260 453 258 637 270 346 255 697
              - sklizeň (t) 1 506 448 1 578 908 1 625 250 1 640 361
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 149 789 148 749 149 000 151 943 .