Zemědělství 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 265 663 258 647 262 391 260 453 258 637
              - sklizeň (t) 1 552 537 1 365 527 1 506 448 1 578 908 1 625 250
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 152 097 150 607 149 789 148 749 149 000