Zemědělství 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 268 846 265 663 258 647 262 391 260 453
              - sklizeň (t) 1 745 056 1 552 537 1 365 527 1 506 448 1 578 908
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 151 875 152 097 150 607 149 789 148 749