Zemědělství 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 278 061 276 681 268 846 265 663 258 647
              - sklizeň (t) 1 791 755 1 700 543 1 745 056 1 552 537 1 365 527
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 149 265 150 314 151 875 152 097 150 607