Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2017

 

V 1. čtvrtletí 2017 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 27 870 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 1 581 Kč (o 6,0 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu.

V 1. čtvrtletí 2017 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 27 870 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 1 581 Kč více (o 6,0 %).

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl vyšší oproti republikovému průměru o 167 Kč a o 0,7 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích, nejvýrazněji v kraji Plzeňském o 1 713 Kč a o 6,8 %. Ve Středočeském kraji byl přírůstek v absolutním vyjádření druhý a v relativním vyjádření čtvrtý nejvyšší mezi všemi kraji ČR. Nejméně narostla průměrná mzda při absolutním vyjádření v kraji Moravskoslezském (o 1 052 Kč), v případě relativního vyjádření pak v hl. m. Praze (o 4,3 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla v 1. čtvrtletí 2017 o 19 Kč nižší než průměrná mzda v celé České republice (27 889 Kč), mezi kraji však byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala jen mzda v hl. m. Praze (36 194 Kč).

 

Další informace:

Rychlá informace:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2017

Související analýza k vývoji na trhu práce v 1. čtvrtletí 2017:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-1-ctvrtleti-2017

 

Navazující výstupy:

publikace Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 1. čtvrtletí 2017 (kód publikace: 110024-17);
bude zveřejněna v katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace
dne 26. 6. 2017[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2017