Sociální zabezpečení 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 291 4 213 4 203 4 237 4 214
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 757 2 055 2 234 2 443 2 665
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
270 425 273 798 278 251 282 007 284 500
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
198 930 202 039 206 580 210 189 212 740
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 087 11 207 11 499 11 616 12 019