Sociální zabezpečení 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 170 4 291 4 213 4 203 4 237
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 702 1 757 2 055 2 234 2 443
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
268 821 270 425 273 798 278 251 282 007
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
197 295 198 930 202 039 206 580 210 189
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 882 11 087 11 207 11 499 11 616