Sociální zabezpečení 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 237 4 214 4 525 4 389 6 372
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
2 443 2 665 3 273 3 762 5 353
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
282 007 284 500 286 614 288 333 287 598
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
210 189 212 740 214 747 216 560 216 514
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 616 12 019 12 605 13 669 14 703