Sociální zabezpečení 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 389 6 372 5 924 5 982
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
3 762 5 353 5 177 4 739 4 643
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
288 333 287 598 285 844 285 712 286 842
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
216 560 216 514 214 732 214 829 216 555
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
13 669 14 703 15 675 18 361 20 591