Sociální zabezpečení 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 213 4 203 4 237 4 214 4 525
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
2 055 2 234 2 443 2 665 3 273
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
273 798 278 251 282 007 284 500 286 614
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
202 039 206 580 210 189 212 740 214 747
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 207 11 499 11 616 12 019 12 605