Sociální zabezpečení 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 525 4 389 6 372 5 924
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
3 273 3 762 5 353 5 177 4 739
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
286 614 288 333 287 598 285 844 285 712
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
214 747 216 560 216 514 214 732 214 829
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
12 605 13 669 14 703 15 675 18 361