Sociální zabezpečení 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 203 4 237 4 214 4 525 4 389
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
2 234 2 443 2 665 3 273 3 762
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
278 251 282 007 284 500 286 614 288 333
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
206 580 210 189 212 740 214 747 216 560
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 499 11 616 12 019 12 605 13 669