Sociální zabezpečení 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 214 4 525 4 389 6 372
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
2 665 3 273 3 762 5 353 5 177
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
284 500 286 614 288 333 287 598 285 844
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
212 740 214 747 216 560 216 514 214 732
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
12 019 12 605 13 669 14 703 15 675