Mimořádná šetření

 

Vedle pravidelného způsobu sběru dat výkaznickou cestou nabývají zvláště v posledních letech na významu mimořádná statistická šetření. Jsou orientována do všech oblastí ekonomicko-společenského života a dávají řadu odpovědí na otázky, které jsou jinak těžko zjistitelné, málo prozkoumané, či značně se měnící. V důsledku toho jsou šetření buď zcela vyčerpávající nebo výběrová, popřípadě doplňující. Slouží pro vypracování ekonomických a sociologických analýz dlouhodobého charakteru a jejich využitelnost je v podstatě nadčasová. Šetření jsou organizována celorepublikově a metodicky jednotně vedena z ČSÚ.

Na zajištění těchto šetření se podílejí jak zaměstnanci statistiky, tak i externí tazatelé kteří se při návštěvě prokáží „Průkazem tazatele“ (platný pouze s občanským průkazem), který jim vydá ČSÚ. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č.89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 17 uvedeného zákona.

 

FSD 2020

Šetření Finanční situace domácností připravil Český statistický úřad ve spolupráci s Českou národní bankou a probíhá standardně v zemích eurozóny i v řadě jiných evropských států, které měnu EU nepoužívají.

Podobně jako šetření Statistiky rodinných účtů (SRÚ) je i šetření FSD integrováno do výběru šetření Životní podmínky (SILC). Díky tomu již nejsou domácnosti dotazovány na otázky, které jsou již obsaženy v těchto šetřeních a většinou tazatelé i oslovují domácnosti, které znají z předchozích šetření.

Vlastní terénní šetření FSD 2020 začíná 1. 2. 2020 (po rozhovoru SILC) a končí nejpozději do konce února 2021 při převzetí 2. deníku ze šetření SRÚ.

Ve Středočeském kraji zkušení tazatelé ČSÚ osloví  celkem 233 domácností.

 

Případné dotazy, možnost ověření oprávnění tazatele, prosím adresujte na:

Funkce
Jméno
Telefon / e-mail
Ředitelka KS ČSÚ Ing. Monika Braunšveigová
Krajský garant VŠPS
a VŠCR
Bc. Olga Kaprálková