Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

www.mpsv.cz

Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí: http://portal.mpsv.cz/soc

 

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Statistická ročenka trhu práce v ČR
roční
červen
ČR, kraje, okresy
http://www.mpsv.cz/cs/12864
k dispozici od roku 2006

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí
roční
říjen
ČR, kraje, okresy
http://www.mpsv.cz/cs/3869
k dispozici od roku 2005
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení
v České republice

roční
listopad
ČR
http://www.mpsv.cz/cs/13909
k dispozici od roku 2005

Název produktu:

Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Vývoj výdajů na sociální ochranu podle evropského statistického systému ESSPROS
nepravidelná

ČR
http://www.mpsv.cz/cs/16142

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Informace o vyplacených dávkách
měsíční

ČR
http://www.mpsv.cz/cs/15912
k dispozici od roku 2013
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Statistika počtu příjemců rodičovského příspěvku podle pohlaví
roční
červen
ČR
http://www.mpsv.cz/cs/10543
k dispozici od roku 2001, není zahrnuto do Edičního plánu MPSV
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice
roční
srpen
ČR, kraje
http://www.mpsv.cz/cs/9344
časové řady ukazatelů od r. 1993, k dispozici i v angl.mutaci
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR / Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR
čtvrtletní

ČR, kraje
http://www.mpsv.cz/cs/625
k dispozici od roku 2011, není zahrnuto do Edičního plánu MPSV

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Pojistněmatematická zpráva o důchodovém pojištění
nepravidelná

ČR
http://www.mpsv.cz/cs/1353
 
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Statistiky nezaměstnanosti
měsíční

ČR, kraje, okresy
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes
k dispozici od roku 1997, není zahrnuto do Edičního plánu MPSV
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Statistika struktury uchazečů a volných pracovních míst
měsíční

ČR, kraje, okresy
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/qrt
k dispozici od roku 1999, není zahrnuto do Edičního plánu MPSV
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Statistiky absolventů a mladistvých v evidenci Úřadu práce ČR
pololetní

ČR, kraje, okresy
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo
k dispozici od roku 2002, není zahrnuto do Edičního plánu MPSV
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti
pololetní

ČR, kraje
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace
k dispozici od roku 1997, není zahrnuto do Edičního plánu MPSV
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Výsledky Informačního systému o průměrném výdělku
čtvrtletní

ČR, kraje
http://www.mpsv.cz/cs/1933
k dispozici od roku 2000, není zahrnuto do Edičního plánu MPSV
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Regionální statistiky ceny práce
roční
duben
ČR, kraje
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky
k dispozici od roku 2001, není zahrnuto do Edičního plánu MPSV
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Výsledky Informačního systému o pracovních podmínkách
roční
prosinec

http://www.mpsv.cz/cs/11758
k dispozici od roku 2006, není zahrnuto do Edičního plánu MPSV

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:


Poznámka:
 
Registr poskytovatelů sociálních služeb
průběžně

ČR, kraje, okresy, obce
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;
jsessionid=FEC68B33C478A1D250CEEF8935DB38F9.
node1?SUBSESSION_ID=1442301793430_1

aktuální registr členěný podle typů zařízení s možností výběru zařízení

Česká správa sociálního zabezpečení

www.cssz.cz

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění
roční
srpen, září
ČR, kraje

https://www.cssz.cz/web/cz/duchodova-statistika
k dispozici od roku 2002

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Důchodová statistika
čtvrtletní

ČR, kraje, okresy
https://www.cssz.cz/web/cz/duchodova-statistika
počty důchodců (od roku 2000) a výše důchodů (od roku 2010), století důchodci, vyplácené invalidní důchody podle diagnóz
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Nemocenská statistika
čtvrtletní

ČR, kraje
https://www.cssz.cz/web/cz/nemocenska-statistika
k dispozici od roku 2015
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:


Katalog otevřených dat
průběžně

ČR, kraje, okresy
https://data.cssz.cz/web/otevrena-data/katalog-otevrenych-dat
 

 

Státní úřad inspekce práce

www.suip.cz

 

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
 
Pracovní úrazovost v ČR
roční
červenec
ČR, kraje
http://www.suip.cz/rocni-zpravy/
k dispozici od roku 2012 (delší časová řada na: http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/statistika_pu/)