Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2012 2013 2014 2015 2016
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
323 025 314 688 319 758 324 905 330 506
  v tom fyzické osoby1) 253 093 252 926 261 945 265 047 268 198
           právnické osoby 69 932 61 762 57 813 59 858 62 308
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob