Organizační statistika 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
319 758 324 905 330 506 336 540 342 766
  v tom fyzické osoby 261 945 265 047 268 198 271 743 276 194
           právnické osoby 57 813 59 858 62 308 64 797 66 572