Organizační statistika 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
324 905 330 506 336 540 342 766 344 580
  v tom fyzické osoby 265 047 268 198 271 743 276 194 276 655
           právnické osoby 59 858 62 308 64 797 66 572 67 925