Ekonomické subjekty 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
336 540 342 766 344 580 351 185 358 087
  v tom fyzické osoby 271 743 276 194 276 655 282 074 288 198
           právnické osoby 64 797 66 572 67 925 69 111 69 889