Organizační statistika 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
330 506 336 540 342 766 344 580 351 185
  v tom fyzické osoby 268 198 271 743 276 194 276 655 282 074
           právnické osoby 62 308 64 797 66 572 67 925 69 111