Ekonomické subjekty 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
342 766 344 580 351 185 358 087 362 031
  v tom fyzické osoby 276 194 276 655 282 074 288 198 291 547
           právnické osoby 66 572 67 925 69 111 69 889 70 484