Cenová statistika

 

Cílem šetření spotřebitelských cen je zjistit ceny běžně placené obyvatelstvem, podchytit široký cenový vějíř kvalitativně porovnatelných výrobků a zohlednit obměnu sortimentu. Zjištěné spotřebitelské ceny jsou prvotními údaji pro měření cenové hladiny spotřebitelských cen, jejího vývoje v čase, prostoru a struktuře a základem pro výpočet indexů spotřebitelských cen (životních nákladů).

Vykázané indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) jsou používány k měření cenové inflace a jsou rozhodujícím ukazatelem pro stanovení minimální mzdy, valorizace důchodů, částek životního minima aj.

Spotřebitelské ceny jsou zjišťovány měsíčně za cenové reprezentanty spotřebního zboží a služeb (spotřební koš) mj. za skupiny:

● Potraviny, nápoje, tabák

● Odívání, obuv

● Bydlení, voda, energie, paliva

● Bytové vybavení, zařízení domácnosti

● Zdraví

● Doprava

● Pošty, telekomunikace

● Rekreace, kultura, vzdělávání

● Stravování, ubytování a další.


Dalším typem zjišťování je šetření cen vybraných potravinářských výrobků. Cílem tohoto zjišťování cen vybraných potravinářských výrobků je sledovat a informovat o pohybu cen těchto výrobků v členění podle jednotlivých krajů ČR a za ČR úhrnem.


Kontakty pro Středočeský kraj

Funkce
Jméno
Telefon / e-mail
Ředitelka KS ČSÚ Ing. Monika Braunšveigová
Krajský garant RÚ a SPC Bc. Barbora Tůmová