Průměrná hrubá měsíční mzda ve 3. čtvrtletí 2017

 

Ve 3. čtvrtletí 2017 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 29 178 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 2 087 Kč (o 7,7 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.

 

Ve 3. čtvrtletí 2017 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 29 178 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 2 087 Kč více (o 7,7 %).

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl oproti republikovému průměru o 247 Kč a 0,9 procentního bodů vyšší. Růst mezd proběhl ve všech krajích, nejvýraznější relativní nárůst zaznamenal Karlovarský kraj (o 8,6 %), naopak nejnižší hlavní město Praha (o 4,8 %). Středočeský kraj vykázal mezi kraji nejvyšší absolutní nárůst průměrné mzdy (o 2 087 Kč), k nejnižšímu absolutnímu růstu došlo v krajích Moravskoslezském (o 1 671 Kč) a hlavním městě Praha (1 679 Kč).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 3. čtvrtletí 2017 o 128 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice (29 050 Kč) a mezi kraji byla druhou nejvyšší po hl. m. Praze (36 312 Kč). Oba kraje jako jediné převyšovaly průměrnou republikovou mzdu.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2017

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky ve 3. čtvrtletí 2017

 

Další informace:

Rychlá informace:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2017

Související analýza k vývoji na trhu práce ve 3. čtvrtletí 2017:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-3-ctvrtleti-2017

 

Navazující datová sada:

publikace 110024-17: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 3. čtvrtletí 2017
bude zveřejněna v katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace
dne 27. 12. 2017[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

  •   Celý text v pdf
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2017