Průměrná hrubá měsíční mzda ve 3. čtvrtletí 2018

 

Ve 3. čtvrtletí 2018 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 31 670 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 2 531 Kč (o 8,7 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.

Ve 3. čtvrtletí 2018 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 31 670 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 2 531 Kč více (o 8,7 %).

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl oproti republikovému průměru o 73 Kč a 0,2 procentního bodu vyšší. Růst mezd proběhl ve všech krajích, přičemž Středočeský kraj zaznamenal po hlavním městě Praze druhý nejvyšší absolutní nárůst (o 2 531 Kč). Hodnota relativního nárůstu (o 8,7 %) odpovídala ale pouze umístění uprostřed mezikrajského žebříčku, přičemž nejvyššího relativního přírůstku dosáhl Jihočeský kraj (o 9,5 %). Naopak nejnižší relativní i absolutní nárůst zaznamenal kraj Plzeňský (o 2 033 Kč, tj. o 7,2 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 3. čtvrtletí 2018 o 154 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice (31 516 Kč) a mezi kraji byla druhou nejvyšší po hl. m. Praze (39 298 Kč). Oba kraje jako jediné převyšovaly průměrnou republikovou mzdu.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2018

 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky
ve 3. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)*)

 

Další informace:

Rychlá informace:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2018

Související analýza k vývoji na trhu práce ve 3. čtvrtletí 2018:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-ceskeho-trhu-prace-3-ctvrtleti-2018

Navazující datová sada:
publikace 110024-18: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 3. čtvrtletí 2018
bude zveřejněna v katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace dne 17. 12. 2018

 

Kontakt:
Mgr. Iva Šnejdová
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
e-mail: infoservisstc@czso.cz
tel.: 274 054 175[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

 

  •   Celý text v pdf
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2018