Cizinci 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Cizinci celkem (k 31. 12.) 64 815 69 096 76 393 81 944 90 095
z toho muži 36 820 39 344 43 862 47 382 52 411
z toho státní občanství
země EU
30 126 31 776 33 789 35 901 36 874

Související informace