Cizinci 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Cizinci celkem (k 31. 12.) 59 860 61 682 64 815 69 096 76 393
z toho muži 34 401 35 210 36 820 39 344 43 862
z toho státní občanství
země EU
26 869 28 380 30 126 31 776 33 789

Související informace