Cizinci 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Cizinci celkem (k 31. 12.) 57 850 59 860 61 682 64 815 69 096
z toho muži 33 276 34 401 35 210 36 820 39 344
z toho státní občanství
země EU
25 050 26 869 28 380 30 126 31 776