Cizinci 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Cizinci celkem (k 31. 12.) 69 096 76 393 81 944 90 095 94 539
z toho muži 39 344 43 862 47 382 52 411 54 557
z toho státní občanství
země EU
31 776 33 789 35 901 36 874 33 410

Související informace