Cizinci 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Cizinci celkem (k 31. 12.) 61 682 64 815 69 096 76 393 81 944
z toho muži 35 210 36 820 39 344 43 862 47 382
z toho státní občanství
země EU
28 380 30 126 31 776 33 789 35 901

Související informace