Cizinci 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Cizinci celkem (k 31. 12.) 56 810 57 850 59 860 61 682 64 815
z toho muži 32 793 33 276 34 401 35 210 36 820
z toho státní občanství
země EU
23 045 25 050 26 869 28 380 30 126