Informační technologie 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
78,2 79,7 81,3 81,1 80,5
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
78,7 80,5 82,4 82,5 83,1
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
81,2 82,5 83,9 82,3 81,8
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
23,5 24,5 26,7 28,5 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.