Informační technologie 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
72,8 74,5 76,1 78,2 79,7
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
68,2 72,7 75,9 78,7 80,5
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
75,4 76,7 78,5 81,2 82,5
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
23,7 23,8 24,4 22,0 24,2