Informační technologie 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
65,0 69,5 72,8 74,5 76,1
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
58,7 64,7 68,2 72,7 75,9
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
69,7 72,8 75,4 76,7 78,5
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
16,7 17,5 20,7 22,2 22,0