Informační technologie 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
74,5 76,1 78,2 79,7 81,3
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
72,7 75,9 78,7 80,5 82,4
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
76,7 78,5 81,2 82,5 83,9
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
24,0 23,4 23,5 24,5
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.