Informační technologie 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
69,5 72,8 74,5 76,1 78,2
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
64,7 68,2 72,7 75,9 78,7
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
72,8 75,4 76,7 78,5 81,2
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
21,6 23,7 23,8 24,4 22,0