Průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2014

 

Ve 4. čtvrtletí 2014 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 26 839 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 709 Kč (o 2,7 %). Jednalo se o vyšší růst než průměrný v republice. Průměrná mzda za celý rok 2014 činila 25 546 Kč a meziročně vzrostla o 638 Kč (o 2,6 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil v celém období roku 2014 na druhé místo za Hl. m. Prahu a těsně pod republikový průměr.

Ve 4. čtvrtletí 2014 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 26 839 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 709 Kč více (o 2,7 %).

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl vyšší oproti republikovému průměru o 100 Kč a o 0,4 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích, nejvýrazněji v Kraji Vysočina (o 4,1 %), nejméně pak u Hl. m. Prahy (o 0,5 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 4. čtvrtletí 2014 o 361 Kč nižší než průměrná mzda v celé České republice (27 200 Kč), ale mezi kraji byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala už jen mzda v Hl. m. Praze (34 625 Kč).

 

Za celý rok 2014 dosáhla průměrná mzda ve Středočeském kraji výše 25 546 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 638 Kč (2,6 %). Výše mzdy byla o 140 Kč (tj. o 0,5 %) nižší než celorepublikový průměr, i tak byla opět po Hl. m. Praze (33 347 Kč) mezi kraji ČR druhou nejvyšší.

 

 

 

Další informace:

Rychlá informace:
www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2014-truea9fbwn

Komentář: Vývoj na trhu práce ve 4. čtvrtletí 2014:
www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-4-ctvrtleti-2014-5e9wmilpdf

Navazující výstupy:
publikace Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 4. čtvrtletí 2014 (kód publikace: 110024-15);
bude zveřejněna na www.czso.cz/csu/czso/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-3-ctvrtleti-2014-y0104c639i
dne 25. 3. 2015[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr. Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá. Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  • Celý text
  • Tabulka - mzdy ve 4q 2014
  • Tabulka - mzdy v roce 2014