Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2021, do roku 2001 podle trvalého pobytu, od roku 2011 podle obvyklého pobytu
  1980 1991 2001 2011 2021
Obyvatelstvo celkem 1 151 265 1 112 882 1 122 473 1 289 211 1 415 463
z toho pracovní síla
(dříve ekonomicky aktivní)
598 734 585 516 584 628 639 851 758 515
Domy celkem 283 386 288 492 307 120 353 037 398 487