Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2011, podle trvalého pobytu
  1970 1980 1991 2001 2011
Obyvatelstvo celkem 1 129 546 1 151 265 1 112 882 1 122 473 1 268 916
z toho ekonomicky aktivní 563 939 598 673 585 516 584 628 623 690
Domy celkem 271 942 283 386 288 492 307 120 353 037

Data

Metodika

Související informace