Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2021

 

4. 6. 2021

 

V 1. čtvrtletí 2021 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 35 296 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 810 Kč (o 2,3 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.

 

V 1. čtvrtletí 2021 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 35 296 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 810 Kč více (o 2,3 %).

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2021
Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2021

 

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl nižší oproti republikovému průměru o 279 Kč  o 0,9 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích. Středočeský kraj zaznamenal 5. nejnižší absolutní přírůstek (810 Kč) a 4. nejnižší relativní přírůstek (o 2,3 %) mezi kraji. Nejvíce narostla průměrná mzda v absolutním i relativním vyjádření v Kraji Vysočina (o 1 424 Kč, resp. 4,6 %), nejméně naopak v kraji Karlovarském (o 529 Kč, resp. 1,8 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla v 1. čtvrtletí 2021 o 11 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice (35 285 Kč), mezi kraji byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala jen mzda v hl. m. Praze (44 432 Kč). Na opačném konci žebříčku stál s nejnižší hrubou průměrnou mzdou kraj Karlovarský (30 148 Kč).

 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky v 1. čtvrtletí 2021*)
(předběžné údaje)
Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky v 1. čtvrtletí 2021

 

Další informace naleznete v Rychlé informaci ČSÚ a v související analýze k vývoji na trhu práce

Navazující datová sada: publikace 110024-21: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy – 1. čtvrtletí 2021
bude zveřejněna v Katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace
dne 11. 6. 2021

 

Kontakt:
Mgr. Iva Šnejdová
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší, než je celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2021