Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2020

 

3. 9. 2020

Ve 2. čtvrtletí 2020 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 36 134 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se snížila o 126 Kč (o 0,3 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.

Ve 2. čtvrtletí 2020 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 36 134 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 126 Kč méně (o 0,3 %).

 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2020

 

Zatímco Středočeský kraj zaznamenal meziroční pokles, republikový průměr mírně narostl o 160 Kč (o 0,5 %). Pokles mezd proběhl ve většině krajů (celkem v 8), nejvýrazněji v kraji Libereckém, kde byl zaznamenán nejvyšší úbytek jak absolutní (-887 Kč) tak relativní (-2,8 %). Středočeský kraj zaznamenal 2. nejnižší relativní úbytek (-0,3 %) a 3. nejnižší absolutní úbytek (-126 Kč). Naopak růst mezd proběhl v 6 krajích, nejvýrazněji v kraji Ústeckém, a to jak v absolutním, tak relativním vyjádření (o 735 Kč, resp. o 2,4 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 2. čtvrtletí 2020 o 1 863 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice (34 271 Kč), mezi kraji byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala jen mzda v hl. m. Praze (42 435 Kč). Na opačném konci žebříčku stál s nejnižší hrubou průměrnou mzdou kraj Karlovarský (29 514 Kč), kde jako v jediném z krajů nepřesáhla mzda hranici 30 tisíc Kč.

 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční změna v krajích České republiky ve 2. čtvrtletí 2020*) (předběžné údaje)

 

Další informace naleznete v Rychlé informaci ČSÚ a v související analýze k vývoji na trhu práce

Navazující datová sada: publikace 110024-20: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 2. čtvrtletí 2020
bude zveřejněna v Katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace
dne 14. 9. 2020

 

Kontakt:
Mgr. Iva Šnejdová
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší, než je celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Tabulka