Průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2019

 

6. 3. 2020

Ve 4. čtvrtletí 2019 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 36 829 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 2 624 Kč (o 7,7 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.

Průměrná mzda za celý rok 2019 činila 34 900 Kč a meziročně vzrostla o 2 506 Kč (o 7,7 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad republikový průměr.

 

Ve 4. čtvrtletí 2019 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 36 829 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 2 624 Kč více (o 7,7 %). 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2019
Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2019

 

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl vyšší oproti republikovému průměru o 350 Kč o 1,0 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích. Středočeský kraj zaznamenal nejvyšší absolutní přírůstek (2 624 Kč) následován na druhém místě krajem Jihočeským (2 410 Kč). V případě relativního nárůstu se pozice těchto dvou krajů vyměnily. První místo obsadil kraj Jihočeský (s nárůstem o 7,8 %) a místo druhé kraj Středočeský (o 7,7 %). Nejméně vzrostla průměrná mzda v absolutním vyjádření v Moravskoslezském kraji (o 1 828 Kč) a v relativním vyjádření v hl. m. Praze (o 5,4 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 4. čtvrtletí 2019 o 685 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice (36 144 Kč), mezi kraji byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala jen mzda v hl. m. Praze (44 237 Kč). Na opačném konci žebříčku stál s nejnižší hrubou průměrnou mzdou kraj Karlovarský (31 811 Kč).

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky ve 4. čtvrtletí 2019*)
(předběžné údaje)

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky ve 4. čtvrtletí 2019

Za celý rok 2019 dosáhla průměrná mzda ve Středočeském kraji výše 34 900 Kč, ve srovnání s rokem 2018 činil přírůstek 2 506 Kč (7,7 %). V porovnání s ostatními kraji se jednalo (stejně jako u výsledků za poslední čtvrtletí) o nejvyšší nárůst v absolutních hodnotách a druhý nejvyšší relativní nárůst (po Královéhradeckém kraji).

Mzda v kraji byla v roce 2019 o 775 Kč vyšší než republikový průměr (34 125 Kč) a po hl. m. Praze opět druhou nejvyšší mezi kraji. Naopak nejnižší hrubou průměrnou mzdu vykázal (stejně jako ve 4. čtvrtletí) kraj Karlovarský (29 962 Kč), kde jako v jediném z krajů nepřesáhla mzda hranici 30 tisíc Kč. Nejnižší absolutní meziroční nárůst zaznamenal kraj Vysočina (o 1 892 Kč), nejnižší relativní pak hl. m. Praha (o 6,2 %).

 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2019
Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2019

 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky v roce 2019*)
(předběžné údaje)
Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky v roce 2019

 

Další informace naleznete v Rychlé informaci ČSÚ a v související analýze k vývoji na trhu práce

Navazující datová sada: publikace 110024-19: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 4. čtvrtletí 2019
bude zveřejněna v Katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace
dne 16. 3. 2020

 

Kontakt:
Mgr. Iva Šnejdová
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2019
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2019