Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2020

 

4. 6. 2020

V 1. čtvrtletí 2020 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 34 224 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 1 584 Kč (o 4,9 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.

V 1. čtvrtletí 2020 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 34 224 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 1 584 Kč více (o 4,9 %).

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2020

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2020

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl nižší oproti republikovému průměru o 26 Kč a o 0,1 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích. Středočeský kraj zaznamenal 7. nejvyšší absolutní přírůstek (1 584 Kč) a až 11. nejvyšší relativní přírůstek (o 4,9 %) mezi kraji. Nejvíce narostla průměrná mzda v absolutním i relativním vyjádření v Jihočeském kraji (o 1 755 Kč, resp. 6,0 %), nejméně naopak v hl. m. Praze (o 1 302 Kč, resp. 3,1 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla v 1. čtvrtletí 2020 o 147 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice (34 077 Kč), mezi kraji byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala jen mzda v hl. m. Praze (42 760 Kč). Na opačném konci žebříčku stál s nejnižší hrubou průměrnou mzdou kraj Karlovarský (29 687 Kč).

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky v 1. čtvrtletí 2020*) (předběžné údaje)

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky v 1. čtvrtletí 2020 (předběžné údaje)

Další informace naleznete v Rychlé informaci ČSÚ a v související analýze k vývoji na trhu práce

Navazující datová sada: publikace 110024-20: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 1. čtvrtletí 2020

bude zveřejněna v Katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace dne 15. 6. 2020

 

Kontakt:

Mgr. Iva Šnejdová

oddělení informačních služeb

Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj

T 274 054 175

infoservisstc@czso.cz[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší, než je celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Přílohové tabulky