Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2016

Vyšší návštěvnost hotelů, penzionů i kempů

09.11.2016
Kód: 020026-16
 

Ve třetím čtvrtletí 2016 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 7,6 % a počet jejich přenocování o 5,5 %. V hlavní turistické sezóně se tak potvrdil trend zvyšující se návštěvnosti patrný již několik let.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 3. čtvrtletí roku 2016 celkem 19,1 milionu nocí, což bylo o 5,5 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování rezidentů vzrostl o 8,0 %, hosté ze zahraničí strávili v ubytovacích zařízeních o 2,2 % více nocí. Meziroční růst zaznamenaly téměř všechny kategorie ubytovacích zařízení, vyjma kategorie ostatních zařízení, ve kterých došlo k poklesu o 1,8 %.  V hotelích se počet přenocování zvýšil o 5,4 %, v penzionech o 13,7 % a v kempech o 13,3 %. Z pohledu regionů se nejvíce dařilo Ústeckému kraji (+12,3 %), především díky zvýšení návštěvnosti rezidentů. Počet jejich nocí strávených na Ústecku se meziročně zvýšil o 16,4 %. Rovněž ubytovací zařízení v jižních Čechách vykázala lepší výsledek počtu přenocování než loni (+11,4 %). Zde se na tomto výkonu podíleli s velmi podobnou intenzitou rezidenti (+11,4 %) i nerezidenti (+11,2 %).

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 6,7 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 7,6 %. Také z pohledu počtu příjezdů byla letní sezóna úspěšná. Zvýšil se počet jak domácích, tak i zahraničních hostů. Rezidentů se ubytovalo o 666 tisíc více než hostů ze zahraničí. Počet domácích hostů se meziročně zvýšil o 9,0 %, zahraničních o 5,9 %. Návštěvnost hotelů se zvýšila o 8,0 %, v penzionech se ubytovalo o 13,7 % více osob a kempy přivítaly o 8,3 % více hostů než loni. Regionálně přibylo hostů téměř ve všech krajích České republiky. Výjimkou byl pouze Plzeňský kraj, kde počet ubytovaných poklesl o 0,2 %, především snížením příjezdů nerezidentů.

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) již tradičně přijelo z Německa. Hromadná ubytovací zařízení navštívilo více než půl miliónu Němců, v porovnání s předchozím rokem to bylo o 4,6 % více. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili v letních měsících návštěvníci ze Slovenska (207 tisíc) s meziročním zvýšením příjezdů o 16,3 %. Na třetím místě se umístilo Polsko (194 tisíc příjezdů, meziroční nárůst o 9,5 %). Z prvních deseti zemí nejvyšší dynamiku vykázaly příjezdy návštěvníků z Jižní Koreje (+24,5 %). Pokles příjezdů z Ruské federace pokračoval i v tomto čtvrtletí. Rusové (meziročně o 9,9 % méně) obsadili až sedmou příčku po příjezdech ze Spojených států amerických (-1,5 %), Velké Británie (+3,2 %) a Číny (+18,0 %). Nicméně Rusové stále zůstávají ubytováni průměrně na delší dobu (4,2 nocí), než je tomu u ostatních nerezidentů, a počtem strávených nocí jsou stále na druhé pozici po Německu. V žebříčku zemí podle počtu přenocování stojí za povšimnutí desátá pozice Izraele s meziročním zvýšením počtu nocí o 4,1 %. Hosté z Izraele zůstávali ubytováni v průměru déle (4,3 nocí) než ostatní návštěvníci a realizovali tak větší počet přenocování při menším počtu příjezdů.

Lázeňská zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 220 tisíc hostů, tj. o 7,2 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování se však snížil o 1,8 %, zejména vlivem zahraniční klientely. Počet lázeňských hostů z tuzemska se zvýšil o 5,0 %, počet přenocování o 0,1 %. Zahraničních hostů se ubytovalo v českých a moravských lázních více než loni (+10,2 %), ale strávili tam méně nocí (o 5,3 %).

 

Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 27. 10. 2016
Termín ukončení zpracování: 2. 11. 2016
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 8. 2. 2017

 

  • ccru110916.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
  • Graf 1 Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (v %)
  • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz