Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2017

Letní sezóna byla úspěšná

08.11.2017
Kód: 020026-17
 

Ve 3. čtvrtletí 2017 se meziročně zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 5,9 % a počet jejich přenocování o 4,2 %. V hlavní turistické sezóně se tak znovu potvrdil trend zvyšující se návštěvnosti.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 3. čtvrtletí roku 2017 celkem 19,9 milionu nocí, což bylo o 4,2 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování rezidentů vzrostl o 3,6 %, hosté ze zahraničí strávili v ubytovacích zařízeních o 5,1 % více nocí. Meziroční růst zaznamenaly téměř všechny kategorie ubytovacích zařízení, vyjma kategorie turistických ubytoven a chatových osad. V hotelích se počet přenocování zvýšil o 5,1 %, v penzionech o 7,2 % a v kempech o 5,0 %. Z pohledu regionů nejvyšší růst zaznamenal Ústecký kraj (+13,6 %), především díky zvýšení návštěvnosti nerezidentů. Nerezidenti strávili v Ústeckém kraji o 25,4 % nocí více než loni. Rovněž ubytovací zařízení na jižní Moravě nahlásila růst počtu přenocování (+12,2 %), a to rezidentů (+12,3 %) i nerezidentů (+11,9 %).

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 7,0 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 5,9 %. Zvýšil se počet jak domácích, tak i zahraničních hostů. Rezidentů se ubytovalo o 650 tisíc více než hostů ze zahraničí. Počet domácích se meziročně zvýšil o 6,1 %, zahraničních o 5,8 %. Návštěvnost hotelů byla vyšší o 6,7 %, v penzionech se ubytovalo o 8,5 % více osob a kempy přivítaly o 5,9 % více příjezdů než loni. Regionálně přibylo hostů ve všech krajích České republiky. Nejvyšší přírůstek zaznamenal Ústecký kraj, kde se ubytovalo o 16,8 % více návštěvníků než loni. Více než 10% nárůst zaznamenala ubytovací zařízení také v Karlovarském (+12,3 %) a v Jihomoravském kraji (+10,8 %).

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo jako vždy z Německa. Hromadná ubytovací zařízení navštívilo více než půl milionu Němců, v porovnání s předchozím rokem to bylo o 3,6 % více. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili v letních měsících návštěvníci ze Slovenska (216 tisíc) s meziročním zvýšením příjezdů o 5,4 %. Na třetím místě se umístilo Polsko (199 tisíc příjezdů, meziroční nárůst o 4,1 %). Z prvních deseti zemí nejvyšší dynamiku vykázaly příjezdy návštěvníků z Číny (+31,9 %). Nadprůměrný zájem o ubytování ve sledovaných zařízeních měli i nadále Rusové (+24,4 %) a Korejci (+20,0 %). Právě příjezdy z Číny a Jižní Koreje přesáhly za tři čtvrtletí letošního roku objem návštěv z těchto zemí za celý loňský rok. Z významných příjezdových zemí došlo k poklesu návštěv z Velké Británie o 7,3 %. Rovněž návštěvnost z Itálie se snížila o 1,1 %.  V žebříčku zemí podle počtu přenocování stojí za povšimnutí devátá pozice Izraele s meziročním zvýšením počtu nocí o 12,0 %. Hosté z Izraele zůstávali ubytováni v průměru déle (4,5 nocí) než ostatní návštěvníci a realizovali tak větší počet přenocování při menším počtu příjezdů.

 

Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 27. 10. 2017
Termín ukončení zpracování: 31. 10. 2017
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 8. 2. 2018

 

  • ccru110817.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
  • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
  • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz