Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2017

Poptávka po ubytování rostla

08.08.2017
Kód: 020026-17
 

Ve 2. čtvrtletí 2017 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 14,1 % a počet přenocování o 12,6 %. Návštěvnost tak nepřetržitě roste již čtvrtým rokem.


Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí roku 2017 celkem 13,1 milionu nocí, což bylo o 12,6 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování nerezidentů se zvýšil o 15,6 % a také domácí hosté strávili v ubytovacích zařízeních o 9,3 % více nocí než vloni. Z celkového počtu nocí se 69 % uskutečnilo v hotelích, 9 % v penzionech a na kempy, chatové osady či turistické ubytovny připadalo 22 % nocí. Z pohledu regionů se nejvíce přenocování v absolutním vyjádření uskutečnilo v Praze, kde však 9 z 10 nocí připadalo na nerezidenty. Domácí klientela strávila nejvíce nocí na jižní Moravě a v jižních Čechách.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 5,2 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 14,1 %. Ubytovalo se více domácích i zahraničních hostů (o 12,4 %, resp. o 15,6 %). Návštěvnost hotelů se meziročně zvýšila o 14,2 % (3,8 milionu hostů), v penzionech se ubytovalo o 19,0 % více osob a kempy přivítaly na začátku letní sezóny o 21,2 % více hostů než vloni. Regionálně přibylo návštěv ve všech krajích České republiky. Nejvyšší meziroční přírůstek hostů celkem zaznamenal Karlovarský kraj (o 23,0 %), především díky zvýšenému zájmu o ubytování ze zahraničí o 29,0 %. Z pohledu domácího hosta byly co do příjezdů nejoblíbenější kraje Jihomoravský, Hlavní město Praha a Jihočeský.

Zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo tradičně nejvíce z Německa. Němci tvořili necelou pětinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (543 tisíc příjezdů). V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zvýšil o 12,6 %. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili ve 2. čtvrtletí návštěvníci ze Slovenska (182 tisíc) s meziročním zvýšením o 10,3 %. Na třetím místě se umístili rezidenti Spojených států amerických (169 tisíc příjezdů, meziroční zvýšení o 8,8 %). Nadprůměrný zájem o ubytování ve sledovaných zařízeních měli i nadále hosté z Číny (+52,9 %) a z Ruska (+56,7 %). Z významných příjezdových zemí pouze u Velké Británie došlo k mírnému poklesu poptávky o 0,6 %. Za povšimnutí stojí také zvýšení zájmu o Česko z řad turistů ze Španělska o 25,8 %, Tchaj-wanu o 25,3 % nebo Indie o 47,4 %.

Lázeňská ubytovací zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 233 tisíc hostů, tj. o 19,4 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování se také zvýšil o 8,3 %, zejména vlivem zahraniční klientely. Počet lázeňských hostů ze zahraničí totiž vzrostl o 35,4 % a počet jejich přenocování o 21,7 %. Zájem domácích hostů o ubytování v lázeňských domech se zvyšoval pomalejším tempem. Do českých a moravských lázní přijelo o 8,8 % více domácích hostů a ti zde strávili o 1,5 % více nocí než ve stejném období loňského roku.

 

Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 28. 7. 2017
Termín ukončení zpracování: 1. 8. 2017
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 11. 2017

 

  • ccru080817.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
  • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
  • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.08.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz