Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2019

Hlavní turistická sezóna ve znamení růstu

08.11.2019
Kód: 020026-19
 

Ve 3. čtvrtletí 2019 se meziročně zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 2,6 % a počet jejich přenocování o 1,7 %. Růst návštěvnosti pokračoval i v hlavní turistické sezóně.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 3. čtvrtletí roku 2019 celkem 20,9 milionu nocí, což bylo o 1,7 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování rezidentů vzrostl o 2,0 %, hosté ze zahraničí strávili v ubytovacích zařízeních o 1,2 % více nocí. Meziroční růst zaznamenaly téměř všechny kategorie ubytovacích zařízení, vyjma kategorie 1* hotelů. Celkově se v hotelích počet přenocování zvýšil o 1,0 %, v penzionech o 5,6 % a v kempech o 0,6 %. Z pohledu regionů nejvyšší růst zaznamenal Plzeňský kraj (+9,1 %) s téměř stejnou intenzitou u nerezidentů (+9,7 %) i rezidentů (+9,0 %). Pouze ve dvou krajích došlo meziročně k poklesu počtu přenocování – na Vysočině o 2,7 % a v Pardubickém kraji o 2,0 %.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 7,5 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 2,6 %. Zvýšil se počet jak domácích, tak i zahraničních hostů. Rezidentů se ubytovalo o 840 tisíc více než hostů ze zahraničí. Počet domácích hostů se meziročně zvýšil o 2,8 %, zahraničních o 2,3 %. Návštěvnost hotelů byla vyšší o 2,5 %, v penzionech se ubytovalo o 6,4 % více osob a kempy přivítaly stejný počet hostů jako loni. Regionálně přibylo hostů ve všech krajích České republiky kromě Vysočiny, kde se snížil počet hostů z ciziny. Nejvyšší přírůstek zaznamenal Olomoucký kraj, ve kterém se ubytovalo o 9,2 % více osob než loni. Více než 5% růst zaznamenala ubytovací zařízení také v Plzeňském, Středočeském a Karlovarském kraji.

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo tradičně z Německa. Hromadná ubytovací zařízení navštívilo v porovnání s předchozím rokem o 1,0 % více Němců. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili v letních měsících hosté z Polska (239 tisíc) s meziročním zvýšením o 15,5 %. Na třetím místě se umístilo Slovensko (233 tisíc hostů, meziroční nárůst o 5,7 %). Vyšší zájem o návštěvu Česka se projevil také u hostů ze Spojených států amerických (+6,5 %), Ruska (+8,7 %) nebo Itálie (+2,6 %). Naopak návštěvnost z Číny a Jižní Koreje ve sledovaném období klesala. Hostů z jižní části Korejského poloostrova přijelo o 14,5 % méně, a v součtu od začátku roku se jedná zatím o 7,1% pokles. Návštěvnost z Číny se meziročně snížila o 2,2 %. Také zájem Nizozemců o letní dovolenou u nás letos poklesl. Z Nizozemska přijelo o 2,8 % méně hostů a strávili v Česku o 5 % méně nocí než loni.

__________________
Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 29. 10. 2019
Termín ukončení zpracování: 31. 10. 2019
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 7. 2. 2020

  • ccru110819.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
  • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
  • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz