Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2019

Návštěvnost z ciziny i tuzemska rostla stejným tempem

08.08.2019
Kód: 020026-19
 

Ve 2. čtvrtletí 2019 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 4,9 % a počet přenocování o 3,8 %. Návštěvnost nepřetržitě roste již šestým rokem a dynamika růstu domácích a zahraničních hostů se vyrovnala.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí roku 2019 celkem 14,0 milionu nocí, což bylo o 3,8 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování nerezidentů se zvýšil o 3,9 %, rezidenti strávili v ubytovacích zařízeních o 3,8 % více nocí než vloni. Z celkového počtu nocí se 67 % uskutečnilo v hotelích, 10 % v penzionech a na kempy, chatové osady či turistické ubytovny připadalo 23 % nocí. Z pohledu regionů se nejvíce přenocování v absolutním vyjádření uskutečnilo v Praze, kde však bezmála 9 z 10 nocí připadalo na nerezidenty. Domácí klientela strávila nejvíce nocí v Jihočeském, Jihomoravském a Královéhradeckém kraji.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 5,8 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 4,9 %. Ubytovalo se více domácích i zahraničních hostů (o 4,9 %, resp. o 4,8 %). Návštěvnost hotelů se meziročně zvýšila o 4,7 % (4,1 milionu hostů), v penzionech se ubytovalo o 7,4 % více osob a kempy přivítaly na začátku letní sezóny o 4,7 % více hostů než vloni. Regionálně přibylo návštěv ve 13 krajích České republiky. Nejvyšší meziroční přírůstek hostů celkem zaznamenaly Liberecký a Olomoucký kraj (shodně o 12,4 %) a také Pardubický kraj (o 11,0 %). Návštěvnost se snížila pouze na Vysočině o 1,4 %, z toho pokles rezidentů činil 2,2 %.

Zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo tradičně nejvíce z Německa. Němci tvořili necelou pětinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (571 tisíc příjezdů). V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zvýšil o 7,7 %. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili ve 2. čtvrtletí návštěvníci ze Slovenska (200 tisíc) s meziročním zvýšením o 4,5 %. Na třetím místě se umístili hosté z Polska (187 tisíc příjezdů, meziroční zvýšení o 4,8 %). Dynamika příjezdů z Číny, v porovnání s loňským dvojciferným zvyšováním, se ve 2. čtvrtletí 2019 snížila a do českých a moravských zařízení v tomto období zavítalo jen o 1,1 % více hostů než loni. Naopak menší návštěvnost byla zjištěna u Velké Británie (-1,3 %) a Jižní Koreje (-4,4 %).

Lázeňská ubytovací zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 238 tisíc hostů, tj. o 7,3 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování se rovněž zvýšil, o 1,8 %. Počet příjezdů i strávených nocí v českých a moravských lázních byl meziročně vyšší u rezidentů i nerezidentů. Karlovarský kraj si připsal plus 10,5 % lázeňských hostů.

_________________
Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 29. 7. 2019
Termín ukončení zpracování: 31. 7. 2019
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 11. 2019

 • ccru080819.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
 • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
 • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
 • Tiskové sdělení: Návštěvnost z ciziny i tuzemska rostla
 • Vyjádření Pavla Vančury, vedoucího oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.08.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz