Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2014

Mírná zima neprospěla ubytovacím zařízením

09.05.2014
Kód: 020026-14
 
V prvním čtvrtletí 2014 poklesl počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 2,6 %. Počet nocí domácích návštěvníků se meziročně snížil o 4,7 %, zahraničních o 0,5 %. Celkově přijelo o 0,9 % méně hostů, domácích ubylo o 3,2 %, ale počet zahraničních návštěvníků se o 1,6 % zvýšil.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v prvním čtvrtletí letošního roku 8,4 milionu nocí, tedy o 2,6 % méně než ve stejném období loňského roku. Na tomto poklesu se podíleli jak domácí, tak zahraniční hosté. Domácí klientela strávila v ubytovacích zařízeních o 4,7 % méně nocí a hosté ze zahraničí snížili počet přenocování o půl procenta. Nejvíce nocí bylo uskutečněno v hotelích, 5,5 milionu, s meziročním poklesem 2,9 %. Ze všech sledovaných kategorií ubytovacích zařízení pouze penziony vykázaly mírný nárůst přenocování o 0,7 %, a to díky zahraničním hostům (+ 8,5 %). V regionálním členění vykázala zvýšení návštěvnosti ubytovací zařízení např. v Ústeckém kraji o 17,3 % či na jižní Moravě o 12,4 %. Letošní mírná zima se naopak odrazila v návštěvnosti zimních turistických cílů. Propad počtu přenocování o 12,9 % hlásil Liberecký kraj, Vysočina o 10,8 % a Královéhradecko o 5,7 %.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 2,9 milionu hostů, což meziročně představovalo snížení o 0,9 %. Domácích hostů o 3,2 % ubylo, ale počet zahraničních návštěvníků se meziročně navýšil o 1,6 %. Hosté preferovali čtyř a tříhvězdičkové hotely. Celkem se v nich ubytovalo více než 1,7 milionu osob. Regionálně přibylo hostů v 9 ze 14 krajů České republiky. Nejvíce tomu bylo v Ústeckém kraji o 16,0 %, který navštívilo o 17,9 % více nerezidentů a o 15,1 % více rezidentů než loni. Podobně jako tomu bylo u přenocování, rovněž i u příjezdů poklesly počty návštěvníků v Libereckém kraji (o 10,9 %), na Vysočině (o 7,2 %) a v Královéhradeckém kraji (o 5,9 %).

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo z Německa. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 293 tisíc, tedy o 0,7 % méně než loni. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili hosté z Ruska (184 tisíc) s meziročním zvýšením příjezdů o 3,1 %. Na třetím místě se umístilo Slovensko (94 tisíc příjezdů, meziroční nárůst o 7,0 %). Z prvních deseti zemí, ze kterých zahraniční hosté přijíždějí nejčastěji, byl patrný pokles u hostů z Francie (o 10,7 %) či Nizozemska (o 8,3 %).

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních činila za první čtvrtletí letošního roku 2,9 nocí. Mírný rozdíl byl patrný mezi délkou pobytu domácích a zahraničních hostů - rezidenti realizovali v průměru 2,8 nocí, cizinci se ubytovali na 3,0 nocí.


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních .
Termín ukončení sběru dat: 25. 4. 2014
Termín ukončení zpracování: 30. 4. 2014
Navazující datová sada: /csu/czso/cru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 8. 2014

UPOZORNĚNÍ: Na základě výsledků projektu Ministerstva pro místní rozvoj "Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu" byl aktualizován Registr hromadných ubytovacích zařízení ČSÚ a došlo k revizi dat o kapacitách i návštěvnosti za referenční roky 2012 a 2013. Z tohoto důvodu dochází k přerušení publikování dat v souvislé časové řadě. Nové srovnatelné časové řady jsou publikované od roku 2012. Nerevidované údaje za období 2000 až 2013 jsou umístěny v archivu.  • ccru050914.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.05.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz