Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2021

V roce 2021 se v Česku ubytovalo 11 milionů hostů

09.02.2022
Kód: 020026-21
 

Ve čtvrtém čtvrtletí se celkový počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně zvýšil o 353,5 % a počet přenocování vzrostl o 262,4 %. Tento nárůst je značně ovlivněn situací v předloňském roce 2020, kdy byly ubytovací služby omezeny z pandemických důvodů.

Za celý rok 2021 hromadná ubytovací zařízení vykázala zvýšení počtu příjezdů i přenocování. Hostů se ubytovalo 11,4 milionu a v hromadných ubytovacích zařízeních strávili 32 milionů nocí. V porovnání s předcovidovým rokem 2019 byl loňský objem návštěvnosti poloviční.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí roku 2021 dosáhl 7,7 milionu nocí, což představovalo více než trojnásobné zvýšení (362,4 %) oproti stejnému období roku 2020. V absolutním vyjádření došlo k nárůstu o 5,6 milionu nocí. Počet přenocování domácích hostů se zvýšil o 171,5 %. U zahraniční klientely bylo meziroční zvýšení více než devítinásobné. Toto srovnání je ovlivněno nízkou návštěvností z konce roku 2020, kdy platil zákaz ubytovacích služeb.

Ve 4. čtvrtletí se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovaly 3 miliony hostů, což meziročně představovalo zvýšení o více než 2,3 milionu příjezdů. V relativním vyjádření to znamenalo celkový nárůst o 353,5 %. Domácích hostů se celkem ubytovaly 2 miliony, tedy více než trojnásobek proti  konci roku 2020. Návštěvnost zahraničních hostů se zvýšila o 896,2 % na jeden milion příjezdů. Návštěvnost se na konci loňského roku zvyšovala napříč všemi kategoriemi zařízení a ve všech krajích republiky.

Příjezdový cestovní ruch byl a je stále ovlivněn různým stupněm šíření covidových vln v jednotlivých zemích a na to navazujícími restrikcemi v cestování a přechodu hranic. Z těchto důvodů jsou výsledky zahraniční návštěvnosti stále daleko za očekáváním mnohých hoteliérů, kteří se před pandemií zaměřovali hlavně na zahraniční klientelu. Návštěvnost z řad cizinců byla ve 4. čtvrtletí 2021 vyšší než v posledních měsících roku 2020, nicméně oproti roku 2019 byla na úrovni pouhých 40 %. Zahraničních hostů (podle státního občanství) se ve 4. čtvrtletí nejvíce ubytovalo z Německa. Němci stále tvořili čtvrtinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (256 tisíc příjezdů, index 1658,8 %). Druhou nejpočetnější skupinu byli návštěvníci ze Slovenska (101 tisíc, index 604,8 %). Na třetím místě se umístili hosté z Polska (67 tisíc příjezdů, index 546,4 %). Z mimoevropských zemí byli v ubytovacích zařízeních nejvíce zastoupení obyvatelé Spojených států amerických (44 tisíc) a Izraele (38 tisíc).
 

Vývoj v roce 2021

Návštěvnost v roce 2021 byla stále ovlivněna pandemickou situaci u nás i ve světě. Hromadná ubytovací zařízení vykázala v loňském roce zvýšení počtu příjezdů i přenocování. Hostů se ubytovalo 11,4 milionu (+5,2 %) a v hromadných ubytovacích zařízeních strávili celkem 32 milionů nocí (+1,8 %).

Domácích hostů se ubytovalo 8,8 milionu, o 9,6 % více než v  roce 2020. Počet přenocování domácí klientely se zvýšil o 5,9 %. Naopak ubytovaných cizinců v Česku znovu ubylo. Počet příjezdů ze zahraničí klesl na 2,6 milionu, tj. o 7,6 % a počty přenocování se snížily o 11,4 % na 6,5 milionu nocí.

V porovnání s předcovidovým rokem 2019 byl loňský objem celkové návštěvnosti na 52 % příjezdů a 56 % přenocování. V roce 2021 se ubytovalo 79 % rezidentů proti roku 2019. Zahraniční návštěvnost dosáhla loni pouhých 24 % objemu před pandemií.

 

_________________

Poznámky

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 24. 1. 2022
Termín ukončení zpracování: 1. 2. 2022
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 11. 5. 2022

 

 • ccru020922.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
 • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
 • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
 • Tiskové sdělení: V roce 2021 se v Česku ubytovalo 11 milionů hostů
 • Vyjádření Pavla Vančury, vedoucího oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.02.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz