Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2010

Růst návštěvnosti zahraničních hostů pokračoval

10.08.2010
Kód: r-9201-10
 
Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 0,9 %, v tom domácích návštěvníků o 5,4 %, naopak zahraničních vzrostl o 3,3 %. Celkově přijelo o 0,2 % více hostů, v tom zahraničních o 4,4 %, domácích naopak o 4,5 % méně.


* * *

Počet přenocování hostů ve sledovaných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí 8,8 milionu, což bylo o 0,9 % méně než ve stejném období předchozího roku. U nerezidentů se zvýšil o 3,3 %, naopak u rezidentů byl o 5,4 % nižší. Nejvýrazněji klesl v kempech (o 33,4 %) a chatových osadách a turistických ubytovnách (o 16,7 %), kterým nesvědčilo letošní jarní počasí (a kde se ubytovávají především domácí turisté). Naopak významný růst zaznamenaly hotely nejvyšších kategorií (pětihvězdičkové 16,3 % a čtyřhvězdičkové 15,9 %) s dominancí zahraniční klientely. Relativně příznivý výsledek příjezdové turistiky mohl být pravděpodobně ještě lepší nebýt nižšího dubnového růstu, který byl ovlivněn několikadenním zastavením letového provozu způsobeného výbuchem sopky na Islandu (v květnu a červnu přesahoval růst přenocování v hotelech vyšších kategorií 20 %, v dubnu nedosáhl ani 10 %). Vývoj počtu přenocování podle kategorií ubytovacích zařízení se odrazil i ve výsledcích v regionálním členění, kdy nejvyšší meziroční růst o 6,4 % připadl na Prahu (s významným podílem 4* a 5* hotelů), naopak pokles o 11,5 % zaznamenal Jihočeský kraj, kde je nejvíce kempů a chatových osad.

Počet příjezdů hostů činil 3,1 milionu, což bylo meziročně o 0,2 % více. Nerezidentů přijelo o 4,4 %, více, rezidentů se ubytovalo naopak o 4,5 % méně. Vývoj v zařízeních podle kategorií byl obdobný jako u počtu přenocování, v regionálním členění se shodoval pouze v případě nejvyššího růstu (Praha s 8,9 %), nejvyšší pokles však vykázal Ústecký kraj (o 13,9 %). Nejvíce zahraničních hostů přijelo i přes mírné meziroční snížení (o 0,7 %) z Německa. Navzdory ekonomické krizi a přetrvávajícím problémům se získáváním víz zůstali hosté z Ruska druhou nejpočetnější národností, jejich příjezdy oproti loňskému 2. čtvrtletí vzrostly o 22,4 %. Z prvních deseti nejčastěji přijíždějících národností vzrostl významně také počet hostů ze Spojených států amerických (o 15,1 %) a Francie (o 12,8 %), hostů z Itálie přijelo naopak o 15,1 % méně.

V lázeňských zařízeních dosáhl počet přenocování hostů celkem 1,9 milionu, což bylo meziročně o 3,6 % více, v tom u nerezidentů o 2,8 % a u domácích o 4,2 %. Rezidenti představovali jak co do počtu hostů, tak ještě více co do počtu přenocování nadpoloviční většinu, po hostech z Ruska a Ukrajiny byli také těmi, kteří se v lázeňských zařízeních zdržovali nejdéle. Počet přenocování jednoho průměrného lázeňského návštěvníka představoval 10,4, u turistů z Ruska 13,0, z Ukrajiny 12,2 a u domácích 11,6. Z nerezidentů zůstali hosté z Německa i nadále nejpočetnějšími (na příjezdech se podíleli 54,0 %, na počtu přenocování 51,3 %), druzí byli hosté z Ruska (22,6 %, resp. 32,9 %). Význam ostatních jednotlivých zemí nepřesáhl v příjezdech 1,9 %, v přenocování 2,6 % (oba podíly patřily Ukrajině).

Pokoje v hotelech a penzionech byly ve 2. čtvrtletí využity ze 42,9 %, což bylo o 2,9 p. b. více než ve stejném období předchozího roku. Čtyřhvězdičkové hotely s nejvyšším využitím 54,5 % jej zvýšily o 4,1 p.b., pětihvězdičkové s využitím 54,0 % dokonce o 4,8 p.b. Růst o 1,4 p.b. vykázaly i ostatní hotely a penziony, přestože měly jako obvykle využití pokojů nejnižší (35,8 %).
Metodická poznámka :
1 ) Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získané z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán. Využití pokojů je podílem počtu realizovaných pokojodnů (tj. počtu obsazených pokojů za jednotlivé dny sledovaného období) a součinu průměrného počtu pokojů k dispozici s počtem provozních dnů. Výsledná hodnota je uváděna v procentech (tj. násobena 100).

Kontaktní osoba: Alena Hellerová, tel. 274052921 , e-mail: alena.hellerova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních
Termín ukončení sběru dat: 26.7.2010
Termín ukončení zpracování: 2.8.2010
Data jsou předběžná, revidované údaje za všechna čtvrtletí roku 2010 budou známy v únoru 2011.
Údaje za jednotlivá čtvrtletí od roku 2000 jsou k dispozici v časových řadách
( /csu/czso/cru_cr ).
K termínu 15.4.2010 byla revidována data roku 2009.  • ccru081010.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté, přenocování (podle kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.08.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz