Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2022

Návštěvnost ubytovacích zařízení se v jarních měsících zvyšovala

09.08.2022
Kód: 020026-22
 

Ve druhém čtvrtletí 2022 se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo celkem 5 milionů hostů, v tom bylo 3,1 milionu domácích a 1,9 milionu ze zahraničí. Počet přenocování se zvýšil o 190 % na 12 milionů nocí.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí letošního roku 12 milionů nocí, což bylo o 190 % více než ve stejném období loňského roku. Převažovali domácí hosté, 62 % přenocování uskutečnili rezidenti. Počet přenocování rezidentů byl o 7 % vyšší než ve 2. čtvrtletí 2019 před pandemií. Počty uskutečněných nocí nerezidenty ale stále nedosáhly výsledků z roku 2019, ve sledovaném čtvrtletí byly o 36 % nižší.

„Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 5 milionů hostů, což bylo o 229 % více než v loňském roce. Počet domácích návštěvníků se zvýšil více než dvojnásobně a také zahraničních hostů se ubytovalo výrazně více než loni,“ uvedla Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Hotelový segment, v němž se ubytovalo 70 % všech hostů, zaznamenal zvýšení celkové návštěvnosti na 3,5 milionu příjezdů (o 304,2 %). Příjezdy do penzionů představovaly 14 % objemu návštěvnosti s meziročním navýšením o 143,3 %. Začátek turistické sezóny v kempech znamenal 270 tisíc příjezdů, o 59,3 % více než loni. Mezi nejnavštěvovanější kraje patřily ve 2. čtvrtletí kromě Prahy tradičně Jihomoravský a Jihočeský kraj. V Praze tvořili cizinci 73 % ubytovaných, v ostatních regionech převažovala domácí klientela.

„Výkony ubytovacích zařízení v letošním 2. čtvrtletí ještě nedosáhly objemů před pandemií. Stále chybí zahraniční hosté, kterých se ubytovalo jen 65 % v porovnání s rokem 2019. Zatímco návštěvnost domácích hostů výsledky 2. čtvrtletí 2019 již překonala,“ sdělil Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Zahraničních hostů (podle státního občanství) se nejvíce ubytovalo tradičně z Německa. Němci stále tvořili více než čtvrtinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (521 tisíc příjezdů). Druhou nejpočetnější skupinou byli návštěvníci ze Slovenska (229 tisíc) a na třetím místě se umístili hosté z Polska (165 tisíc příjezdů). Z mimoevropských zemí byly na 4. místě Spojené státy se 103 tisíci příjezdy. Nadále pokračoval výpadek příjezdů z asijských zemí a Ruska.  

***

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

____________________
Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 22. 7. 2022
Termín ukončení zpracování: 1. 8. 2022
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 9. 11. 2022

 • ccru080922.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
 • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
 • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Pavla Vančury, vedoucího oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.08.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz