Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2014

V roce 2014 přijelo o 1,5 % více hostů, ale počet přenocování se snížil

09.02.2015
Kód: 020026-14
 

Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně zvýšil o 2,8 %, v tom domácích návštěvníků o 5,3 % a zahraničních o 1,2 %. Celkově v tomto období přijelo o 3,1 % více hostů, zahraničních o 4,9 % a domácích o 0,8 %.

Za celý rok 2014 hromadná ubytovací zařízení vykázala 0,4% snížení počtu přenocování, počet hostů se meziročně zvýšil o 1,5 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 4. čtvrtletí loňského roku 8,5 milionu, tedy o 2,8 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí klientela navýšila v ubytovacích zařízeních počet nocí o 5,3 %. Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil o 1,2 %. Počty přenocování v hotelech se meziročně zvýšily o 3,4 %, naopak penziony zaznamenaly 5,0% pokles. V ostatních ubytovacích zařízeních došlo ke zvýšení o 3,5 %. V regionálním členění růst vykázala ubytovací zařízení v devíti krajích. Nejvíce ve Zlínském kraji o 11,7 % a na Pardubicku o 11,1 %. Počet přenocování se naopak snížil ve Středočeském kraji o 6,8 % nebo například na Liberecku o 5,9 %.

 

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 3,3 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 3,1 %. Počet nerezidentů vzrostl o 4,9 %, rezidentů přijelo o 0,8 % více. Nejvíce hostů, více než 1,2 milionu, se ubytovalo ve čtyřhvězdičkových hotelech. Bylo to o 6,5 % více než v předchozím roce. Regionálně přibylo hostů v sedmi krajích. Nejvíce v Jihomoravském kraji (o 7,8 %), v Moravskoslezském kraji (o 6,6 %) a na Plzeňsku (o 5,9 %). Menší zájem o ubytování byl například ve Středočeském kraji (o 9,4 %) nebo na Ústecku (o 4,3 %).

 Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo z Německa. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 402 tisíc, o 10,2 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili hosté z Ruska se 149 tisíci příjezdy, bylo to ale o 26,3 % méně než na konci roku 2013. Na třetím místě se umístilo Slovensko (124 tisíc příjezdů, meziroční nárůst o 9,0 %). Zvýšený zájem o návštěvu Česka projevili také hosté z Velké Británie (o 10,9 %), Spojených států amerických (11,9 %) nebo Číny (o 21,8 %). Naopak hostů z Francie o 2,8 % ubylo.

 Lázeňská zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 176 tisíc hostů. Bylo to o 3,5 % méně než ve stejném období předchozího roku. Počet nocí, které turisté uskutečnili v lázních, se však meziročně zvýšil o 5,1 %. Domácí hosté prodloužili své lázeňské pobyty a došlo ke zvýšení počtu jejich přenocování o 24,7 %.

 

 Vývoj v roce 2014

 Za celý rok 2014 se zvýšil celkový počet ubytovaných hostů o 1,5 %,  počet přenocování se snížil o 0,4 %. Zahraničních návštěvníků přijelo o 3,5 % více a jejich počet přenocování se zvýšil o 0,3 %. Domácích hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ubylo o 0,5 % a také počet jejich přenocování klesl o 1,1 %.

 Regionálně se nejvíce zvýšil počet ubytovaných hostů v Jihomoravském kraji (o 5,9 %) a také v Praze (o 3,7 %) či v Jihočeském kraji (o 2,9 %). Nejvíce hostů meziročně ubylo na Liberecku (o 4,6 %). V celkovém počtu přenocování byl nejvyšší nárůst zaznamenán u Jihomoravského kraje (o 6,3 %). V šesti ze čtrnácti krajů meziročně hosté strávili více nocí než v roce 2013.

 Zahraničních návštěvníků přijelo v roce 2014 do Česka více než v roce předchozím. Pokles zájmu o ubytování ze strany hostů z Ruska (o 13,4 %, úbytek 108 tisíc hostů) a z Ukrajiny (o 19,3 %, o 28 tisíc příjezdů méně), byl kompenzován vyšší návštěvnosti z okolních zemí. Němců se ubytovalo o 5,1 %, tedy o 76 tisíc hostů více než v roce 2013. Slováků přijelo o 9,7 % více (plus 44 tisíc hostů) a příjezdů z Polska bylo o 6,4 %, tedy nárůst o 27 tisíc. Rovněž zvyšující se zájem návštěvníků z asijských zemí není zanedbatelný. Čínských turistů se ubytovalo o 21,6 % více a podobně na tom byli i hosté z Jižní Koreje, kteří zaznamenali meziroční zvýšení svých cest o 21,9 %.  

Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 26. 1. 2015
Termín ukončení zpracování: 30. 1. 2015
Navazující datová sada: Údaje za jednotlivá čtvrtletí od roku 2000 jsou k dispozici v časových řadách na:
/csu/czso/cru_cr
Termín zveřejnění další RI: 11. 5. 2015

 

 

  • ccru020915.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.02.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz