Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2015

Dvouciferný růst návštěvnosti

09.11.2015
Kód: 020026-15
 

Ve třetím čtvrtletí 2015 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 13,9 %, stejně jako počet jejich přenocování. V hlavní letní turistické sezóně tak přijelo a přenocovalo nejvíce hostů za poslední roky.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 3. čtvrtletí roku 2015 celkem 18,2 milionu nocí, což bylo o 13,9 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování rezidentů vzrostl o 17,5 %, hosté ze zahraničí strávili v ubytovacích zařízeních o 9,5 % více nocí. Meziroční růst zaznamenaly všechny kategorie ubytovacích zařízení. V hotelích se počet přenocování zvýšil o 11,5 %, v penzionech o 15,9 % a v ostatních ubytovacích zařízeních o 17,2 %. Z pohledu regionů se nejvíce dařilo kraji Plzeňskému (+25,9 %), Moravskoslezskému (+22,8 %) či Královéhradeckému (+22,6 %). Nejmenší dynamiku růstu vykázala ubytovací zařízení na Vysočině (+3,9 %).

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 6,2 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 13,9 %. Také z pohledu počtu příjezdů byla letní sezóna úspěšná. Zvýšil se počet jak domácích, tak i zahraničních hostů. Rezidentů se ubytovalo o půl miliónu více než hostů ze zahraničí. Počet domácích hostů se meziročně zvýšil o 17,9 %, zahraničních o 9,4 %. Návštěvnost hotelů se byla lepší o 11,5 % (3,7 milionu hostů), v penzionech se ubytovalo o 16,2 % více osob a kempy přivítaly o 21,9 % více hostů než loni. Regionálně přibylo hostů ve všech krajích České republiky. Nejvíce v Pardubickém kraji (o 23,9 %) a na Královéhradecku (o 23,2 %). Více než 20% zvýšení návštěvnosti bylo zaznamenáno také na Zlínsku či ve středních Čechách.

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) již tradičně přijelo z Německa. Hromadná ubytovací zařízení navštívilo více než půl miliónu Němců, v porovnání s předchozím rokem to bylo o 15,4 % více. Druhou nejpočetnější skupinu, podobně jako ve 2. čtvrtletí, tvořili i v letních měsících návštěvníci ze Spojených států amerických (190 tisíc) s meziročním zvýšením příjezdů o 15,5 %. Na třetím místě se umístilo Slovensko (175 tisíc příjezdů, meziroční nárůst o 14,4 %). Propad příjezdů z Ruské federace pokračoval i ve 3. čtvrtletí. Rusové (meziročně o 31,1 % méně) obsadili až šestou příčku po příjezdech z Polska (+8,5 %) a Velké Británie (+12,2 %). Z prvních deseti zemí nejvyšší dynamiku růstu vykázaly příjezdy návštěvníků z Číny (+39,0 %). V žebříčku zemí podle počtu přenocování stojí za povšimnutí devátá pozice Izraele s dynamikou meziročního růstu +34,7 %. Hosté z Izraele zůstávali ubytováni v průměru déle než ostatní návštěvníci a realizovali tak větší počet přenocování při menším počtu příjezdů. Delší pobyt měli pouze Rusové.

Lázeňská zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 212 tisíc hostů, tj. o 0,6 % více než ve stejném období předchozího roku, počet přenocování se zvýšil o 5,4 %, zejména vlivem domácí klientely. Počet lázeňských hostů z tuzemska se zvýšil o 7,1 %, počet přenocování o 15,7 %. Ve 3. čtvrtletí tak i nadále pokračoval trend návratu domácích hostů do českých a moravských lázní. Naopak počet příjezdů zahraničních hostů i jejich přenocování se meziročně snížil o 6,9 %, resp. o 8,9 %. V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkového počtu příjezdů i přenocování v lázeňských zařízeních, vzrostly příjezdy domácích hostů o 23,3 %, nerezidentů naopak o 7,5 % ubylo.

 

Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 27. 10. 2015
Termín ukončení zpracování: 2. 11. 2015
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 9. 2. 2016

  • ccru110915.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
  • Graf 1 Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (v %)
  • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.11.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz