Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2015

Zima lákala turisty do hor

11.05.2015
Kód: 020026-15
 

V prvním čtvrtletí 2015 se počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně zvýšil o 8,7 %. Počet nocí domácích návštěvníků meziročně vzrostl o 15,3 %, zahraničních o 2,7 %. Také hostů se ubytovalo více, rezidentů o 12,7 % a nerezidentů o 7,1 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v prvním čtvrtletí letošního roku 8,5 milionu nocí, což bylo o 8,7 % více než ve stejném období loňského roku. Domácí klientela strávila v ubytovacích zařízeních o 15,3 % více nocí a hosté ze zahraničí zvýšili počet svých přenocování o 2,7 %. Nejvíce přenocování (5,7 milionu) bylo v hotelích, o 6,0 % více než loni. V penzionech hosté přenocovali celkem 960 tisíckrát, což představovalo zvýšení o 16,5 %. Ostatní hromadná ubytovací zařízení zaznamenala růst o 13,2 %. V regionálním členění vykázala zvýšení počtu přenocování ubytovací zařízení ve všech krajích s výjimkou Karlovarského (pokles o 1,2 %). Domácí hosté v Karlovarském kraji sice strávili o 35,8 % nocí více než loni, nedokázali však plně kompenzovat výpadek zahraniční klientely (pokles počtu přenocování o 10,4 %).

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 3,0 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 9,8 %. Domácích hostů bylo o 21 tisíc více než zahraničních. V porovnání s loňským rokem se počet zahraničních návštěvníků zvýšil o 7,1 % a počet domácích se navýšil o 12,7 %. Tři ze čtyř ubytovaných hostů preferovali nocleh v hotelích, nejoblíbenějšími byly čtyřhvězdičkové (+6,8 %) a tříhvězdičkové hotely (+11,0 %). Do penzionů přijelo 330 tisíc návštěvníků (+12,1 %) a ostatní hromadná ubytovací zařízení si pro svůj nocleh vybralo 433 tisíc hostů (+10,7 %). Regionálně přibylo hostů ve všech krajích, vyjma kraje Jihomoravského (-3,8 %). Více než 20% zvýšení návštěvnosti oproti slabé loňské zimní sezóně bylo zaznamenáno v horských a podhorských regionech Královéhradecka, Liberecka a Ústecka. Dvouciferné zvýšení počtu hostů hlásil také Olomoucký (+17,2 %), Moravskoslezský (+13,9 %) nebo Jihočeský kraj (+15,2 %). Pokles návštěvnosti jižní Moravy byl jak u rezidentů (-1,0 %), tak nerezidentů (-8,4 %).

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo z Německa. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 328 tisíc, což bylo o 17,3 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili v 1. čtvrtletí 2015 návštěvníci ze Slovenska (104 tisíc) s meziročním zvýšením příjezdů o 19,7 %. Třetí příčku obsadili Poláci (97 tisíc), tj. 18,7% nárůst. Ze druhého až na čtvrté místo klesli hosté z Ruska, ubytovalo se jich 96 tisíc. V prvních třech měsících letošního roku byl tak zaznamenán největší pokles příjezdů (-47,8 %) i přenocování (-47,7 %) Rusů za posledních několik čtvrtletí. Naopak z prvních deseti zemí nejvyšší dynamiku růstu vykázala ubytovací zařízení u jihokorejských návštěvníků (+40,6 %), kteří tak v příjezdech do Česka předstihli i své regionální sousedy z Číny.

Lázeňská zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 165 tisíc hostů, tj. o 0,9 % více než ve stejném období předchozího roku, počet nocí se zvýšil o 3,4 %. U domácí klientely došlo k nárůstu v počtu lázeňských hostů o 13,4 % a počet přenocování vzostl o 22,5 %. Naopak počet příjezdů zahraničních hostů i jejich přenocování se meziročně snížil o 11,5 %, resp. o 12,9 %. V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkového počtu příjezdů i přenocování v lázeňských zařízeních, vzrostly příjezdy domácích hostů o 28,3 %, nerezidentů naopak o 13,1 % ubylo.

 

Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 27. 4. 2015
Termín ukončení zpracování: 4. 5. 2015
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 8. 2015

 

  • ccru051115.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
  • Graf 1 Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (v %)
  • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.05.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz