Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2018

Návštěvnost roste už pátým rokem

08.08.2018
Kód: 020026-18
 

Ve 2. čtvrtletí 2018 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 4,6 % a počet přenocování o 2,2 %. Návštěvnost tak nepřetržitě roste již pátým rokem.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí roku 2018 celkem 13,4 milionu nocí, což bylo o 2,2 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování rezidentů se zvýšil o 5,7 %, ale nerezidenti strávili v ubytovacích zařízeních o 0,8 % méně nocí než vloni. Z celkového počtu nocí se 68 % uskutečnilo v hotelích, 9 % v penzionech a na kempy, chatové osady či turistické ubytovny připadalo 23 % nocí. Z pohledu regionů se nejvíce přenocování v absolutním vyjádření uskutečnilo v Praze, kde však bezmála 9 z 10 nocí připadalo na nerezidenty. Domácí klientela strávila nejvíce nocí v Jihomoravském, Jihočeském a Královéhradeckém kraji.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 5,5 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 4,6 %. Ubytovalo se více domácích i zahraničních hostů (o 7,9 %, resp. o 1,6 %). Návštěvnost hotelů se meziročně zvýšila o 3,0 % (3,9 milionu hostů), v penzionech se ubytovalo o 5,1 % více osob a kempy přivítaly na začátku letní sezóny o 22,1 % více hostů než vloni. Regionálně přibylo návštěv ve všech krajích České republiky. Nejvyšší meziroční přírůstek hostů celkem zaznamenal Moravskoslezský kraj (o 10,5 %), Středočeský kraj (o 10,2 %) a Jihočeský kraj (o 10,0 %). Z pohledu domácího hosta byly co do příjezdů nejoblíbenější kraje Karlovarský (+14,0 %), Hlavní město Praha (+13,3 %) a Středočeský (+11,8 %).

Zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo tradičně nejvíce z Německa. Němci tvořili necelou pětinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (535 tisíc příjezdů). V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet snížil o 0,3 %. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili ve 2. čtvrtletí návštěvníci ze Slovenska (194 tisíc) s meziročním zvýšením o 9,2 %. Na třetím místě se umístili hosté z Číny (185 tisíc příjezdů, meziroční zvýšení o 27,8 %). Zvyšující se zájem o ubytování ve sledovaných zařízeních měli také naši severní sousedé z Polska (+10,5 %) a zaoceánští návštěvníci ze Spojených států amerických (+2,7 %). Naopak poptávka klesla u příjezdů z Ruska (-1,7 %), Jižní Koreje (-6,2 %) a Rakouska (-1,3 %).

Lázeňská ubytovací zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 230 tisíc hostů, tj. o 3,7 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování se ale snížil o 2,0 %. Počet strávených nocí v českých a moravských lázních poklesl jak u rezidentů o 0,5 %, tak především u zahraničních hostů o 4,7 %. Došlo ke zkrácení pobytů v lázních na průměrných 6,8 noci nerezidentů a 9,8 noci domácích hostů.

_____________________
Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 30. 7. 2018
Termín ukončení zpracování: 31. 7. 2018
Navazující datová sada:
https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 11. 2018

 • ccru080818.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
 • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
 • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
 • Vyjádření Pavla Vančury, vedoucího oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.08.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz