Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2013

Slabý začátek letní sezóny

07.08.2013
Kód: r-9201-13
 
V druhém čtvrtletí 2013 poklesl počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 4,0 %, v tom domácích návštěvníků o 8,8 % a zahraničních o 0,2 %. Celkový počet příjezdů klesl o 1,3 %, domácích hostů se ubytovalo o 3,4 % méně, těch ze zahraniční přijelo o 0,4 % více.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí roku 2013 9,4 milionu, což bylo o 4,0 % méně než ve stejném období předchozího roku. K tomuto poklesu přispěli více rezidenti (jejich počet přenocování se snížil o 8,8 %) než nerezidenti (pokles pouze o 0,2 %). V hotelech se počet nocí průměrně snížil o 0,2 %, penziony zaznamenaly meziroční pokles přenocování o 9,9 % a kempy dokonce o 27,3 %. Z pohledu regionů nejvyšší propad vykázala ubytovací zařízení v Královéhradeckém kraji o 12,1 % a v Pardubickém kraji o 11,4 %. Naopak pouze u čtyř krajů se počet nocí meziročně zvýšil. O více než jeden procentní bod tomu bylo v kraji Olomouckém (o 1,4 %) a Zlínském (o 1,3 %).

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo v 2. čtvrtletí celkem 3,5 milionu hostů, což meziročně představovalo snížení o 1,3 %. Zatímco počet zahraničních hostů se mírně zvýšil (o 0,4 %), domácích hostů se v minulém čtvrtletí ubytovalo o 3,4 % méně. Pouze hotely hlásily růst o 1,7 %, naopak penziony zaznamenaly pokles o 8,1 % hostů. Rovněž do kempů přijelo méně hostů než loni (o 28,5 %) a poptávka po ostatních hromadných ubytovacích zařízeních poklesla o 7,2 %. Regionálně přibylo hostů pouze v 5 ze 14 krajů České republiky. Nejvíce tomu bylo v Olomouckém kraji o 7,3 % a Zlínském kraji o 7,2 %. Největší pokles byl v západních Čechách, kde do Plzeňského kraje přijelo o 13,2 % méně hostů než loni.

Nejvíce zahraničních hostů (podle státní příslušnosti) přijelo již tradičně z Německa (357 tisíc), což bylo o 6,9 % méně než v loňském roce. Druhou nejpočetnější skupinu zahraničních turistů tvořili hosté z Ruska (199 tisíc ) s meziročním zvýšením příjezdů o 7,4 %. Na dalších místech se umístili návštěvníci ze Spojených států amerických se 118 tisíci příjezdy a Poláci s 114 tisíci hosty. Na desátou příčku pomyslného žebříčku zemí, ze kterých zahraniční hosté přijíždějí nejčastěji, se dostala Čína s meziročním nárůstem o 16,4 % při 44 tisících příjezdech.

Lázeňská zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 202 tisíc hostů, tj. o 7,5 % více než ve stejném období předchozího roku, přičemž počet rezidentů se zvýšil o 2,3 % a nerezidentů dokonce o 13,4 %. Zahraniční hosté meziročně zkrátili své lázeňské pobyty o 7,9 % na průměrných 8,5 nocí, u domácích hostů došlo ke zkrácení pobytu o 23,3 % na 7,9 nocí. V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkového počtu příjezdů i přenocování v lázeňských zařízeních, vzrostly příjezdy nerezidentů o 8,4 %, rezidentů naopak o 9,0 % ubylo.
Pokoje v hotelech a penzionech byly využity ze 37,7 %, což bylo o 0,1 p.b. více než ve stejném období předchozího roku. Pětihvězdičkové hotely dosáhly nejvyššího využití pokojů ze všech kategorií hotelů (59,1 %), což představovalo zvýšení o 1,0 p.b. Ve čtyřhvězdičkových hotelech se využití pokojů snížilo o 0,8 p.b. na 52,6 %. Pokles zaznamenaly i tříhvězdičkové hotely (o 1,1 p.b.), naopak ostatní hotely a penziony jej meziročně zvýšily o 0,6 p.b.


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních .
Termín ukončení sběru dat: 26. 7. 2013
Termín ukončení zpracování: 30. 7. 2013
Navazující datová sada: Údaje za jednotlivá čtvrtletí od roku 2000 jsou k dispozici v časových řadách na: /csu/czso/cru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 11. 2013
Údaje za 2. čtvrtletí 2013 jsou předběžné; definitivní údaje za všechny čtvrtletí roku 2013 budou známy nejpozději v dubnu 2014.

Oprava: v Tabulce 1 došlo k prohození sloupce P za Q (Index od počátku roku nerezidenti-rezidenti) a v Tabulce 2 došlo k prohození sloupce J s K a sloupce P s Q (Index od počátku roku nerezidenti-rezidenti). Za komplikace se omlouváme.  • ccru080713.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.08.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz