Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2022

Slibný začátek roku v ubytovacích službách

11.05.2022
Kód: 020026-22
 

V prvním čtvrtletí 2022 se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 2,8 milionu hostů, z toho byla necelá třetina ze zahraničí, domácích hostů se ubytovalo 1,9 milionu. Počet přenocování vzrostl o 643,0 %. Po omezení se ubytovací služby pomalu vrací k normálu.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v 1. čtvrtletí letošního roku 7,9 milionu nocí, tedy sedminásobně více než ve stejném období loňského roku. Převažovali domácí hosté, 7 z 10 přenocování uskutečnili rezidenti. Počet přenocování rezidentů byl vyšší než v 1. čtvrtletí 2019 před pandemií.

„Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období 2,8 milionu hostů, což bylo desetkrát více než v loňském roce. Počet zahraničních návštěvníků se zvýšil šestnáctinásobně a také domácích hostů se ubytovalo výrazně více než loni,“ uvedla Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Hotely zaznamenaly zvýšení celkové návštěvnosti na 2 miliony příjezdů (o 939,6 %). Příjezdy do penzionů představovaly 17 % objemu návštěvnosti a podíl ostatních zařízení činil 11 % ubytovaných hostů. Mezi nejnavštěvovanější kraje patřily v 1. čtvrtletí kromě Prahy také Královéhradecký a Liberecký kraj, vhodné pro trávení zimní dovolené.

„Návštěvnost se oproti minulému roku výrazně zvýšila, ale srovnávací základna je kvůli loňským pandemickým omezením na nízké úrovni. Výkony ubytování v 1. čtvrtletí zdaleka nedosáhly objemů z roku 2019, stále chybí především zahraniční hosté,“ sdělil Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Zahraničních hostů (podle státního občanství) se nejvíce ubytovalo tradičně z Německa. Němci stále tvořili čtvrtinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (234 tisíc příjezdů, index 3583,5 %). Druhou nejpočetnější skupinou byli návštěvníci ze Slovenska (98 tisíc, index 860,9 %) a na třetím místě se umístili hosté z Polska (79 tisíc příjezdů, index 1920,8 %).

***

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.
 

_________________

Poznámky

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 22. 4. 2022
Termín ukončení zpracování: 2. 5. 2022
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 9. 8. 2022

 

 • ccru051122.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
 • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
 • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Pavla Vančury, vedoucího oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.05.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz