Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2012

Češi našli cestu do luxusních hotelů

07.08.2012
Kód: r-9201-12
 
Ve druhém čtvrtletí vzrostl počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 0,2 %, v tom zahraničních návštěvníků o 1,6 %, naopak u domácích klesl o 1,5 %. Celkově v tomto období přijelo o 1,6 % více hostů, zahraničních o 2,6 % a domácích o 0,4 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí letošního roku 9,7 milionu, což bylo o 0,2 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování nerezidentů se zvýšil o 1,6 %, rezidenti přenocovali o 1,5 % méně než ve 2. čtvrtletí 2011. Meziroční růst zaznamenaly všechny kategorie hotelů s výjimkou jednohvězdičkových, které poklesly o 8,6 %. Ostatní hromadná ubytovací zařízení vykázala pokles počtu přenocování, například penziony o 0,2 %, turistické ubytovny o 1,9 % a kempy o 5,3 %. Z regionálního pohledu se nejvyšší růst projevil v Jihočeském a Karlovarském kraji (oba o 8,3 %), naopak nejvyšší pokles byl zaznamenán v Olomouckém kraji (o 12,4 %).

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 3,5 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 1,6 %. Nerezidentů přijelo o 2,6 % více a počet domácích hostů vzrostl o 0,4 %. Podle kategorie ubytovacího zařízení dvouhvězdičkové hotely zaznamenaly růst o 14,1 %, pětihvězdičkové o 6,2 % a obdobně jako tomu bylo u přenocování poklesly meziročně příjezdy hostů jednohvězdičkovým hotelům o 3,5 %. Do kempů, turistických ubytoven a ostatních jinde nespecifikovaných zařízení přijelo méně hostů než ve stejném období minulého roku, pouze chatové osady navštívilo o 4,7 % více hostů. Regionálně se nejvíce zvýšil počet hostů v Karlovarském kraji (o 11,9 %), Plzeňském (o 8,3 %) a krajích Jihočeském a Libereckém (oba o 4,3 %). Nejvíce hostů ubylo v krajích Olomouckém a Středočeském, u obou shodně o 3,5 %.

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo již tradičně z Německa (382 tisíc), bylo to však o 1,0 % méně než loni. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili hosté z Ruska (188 tisíc) s meziročním zvýšením příjezdů o 21,6 %. Na třetím místě se umístily Spojené státy americké (115 tisíc příjezdů, meziročně o 18,3 % více). Více než sto tisíc návštěvníků přijelo také z Polska, necelých 108 tisíc, bylo to však o 3,7 % méně než ve 2. čtvrtletí 2011.

Lázeňská zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 194 tisíc hostů, tj. o 1,5 % více než ve stejném období předchozího roku, přičemž počet rezidentů se zvýšil o 3,5 % a nerezidentů přijelo naopak o 0,6 % méně. Zahraniční hosté meziročně prodloužili své lázeňské pobyty, avšak domácí návštěvníci je zkrátili o 1,3 dne. V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkového počtu příjezdů i přenocování v lázeňských zařízeních, vzrostly příjezdy nerezidentů o 4,0 % a rezidentů dokonce o 11,5 %.

Pokoje v hotelech a penzionech byly využity ze 46,2 %, což bylo o 0,5 p.b. více než ve stejném období předchozího roku. Pětihvězdičkové hotely dosáhly nejvyššího využití pokojů ze všech kategorií hotelů (68,0 %), což představovalo zvýšení o 4,5 p.b. Ve čtyřhvězdičkových hotelech se využití pokojů snížilo o 0,3 p.b. na 60,2 %. Pokles zaznamenaly i tříhvězdičkové hotely (o 1,4 p.b.), naopak ostatní hotely a penziony jej meziročně zvýšily o 1,8 p.b.


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Bouško vá, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 26. 7. 2012
Termín ukončení zpracování: 31. 7. 2012
Navazující datová sada: Údaje za jednotlivá čtvrtletí od roku 2000 jsou k dispozici v časových řadách na: /csu/czso/cru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 11. 2012
Údaje za 2. čtvrtletí 2012 jsou předběžné; definitivní údaje za všechny čtvrtletí roku 2012 budou známy nejpozději v dubnu 2013.  • ccru080712.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.08.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz