Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2019

Domácích hostů se ubytovalo více, zahraničních ubylo

10.05.2019
Kód: 020026-19
 

V prvním čtvrtletí 2019 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně zvýšil o 1,8 % a počet přenocování vzrostl o 0,9 %. Domácí klientela stále vykazovala zvýšený zájem o ubytování. Poptávka ze strany zahraničních hostů ale po několika letech nepřetržitého růstu v prvních třech měsících letošního roku poklesla.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v 1. čtvrtletí letošního roku 10,8 milionu nocí, což bylo o 0,9 % více než ve stejném období loňského roku. Domácí klientela strávila v ubytovacích zařízeních o 4,2 % více nocí. Počet přenocování zahraničního hostů se snížil o 2,3 %. Nejvíce přenocování (7,3 milionu) bylo uskutečněno v hotelech. Hotelový segment vykázal meziroční pokles přenocování o 0,5 %, především snížením počtu nocí nerezidentů o 2,0 %. V regionálním členění byla vyšší návštěvnost z pohledu přenocování v osmi krajích. Největší růst poptávky po ubytování byl zaznamenán na Vysočině (+9,1 %), naopak pokles počtu přenocování se odehrál v Praze (-2,6 %), Středočeském (-2,4 %), Jihočeském (-2,1 %), Zlínském (-1,8 %) a v Karlovarském kraji (-1,1 %).

Do hromadných ubytovacích zařízení přijely ve sledovaném období 4,0 miliony hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 1,8 %, přitom zahraničních hostů bylo více než domácích. V porovnání s loňským rokem se počet zahraničních návštěvníků snížil o 0,2 %, domácích hostů naopak o 3,8 % přibylo. Hotely zaznamenaly 1,3% zvýšení návštěvnosti a penziony navštívilo v 1. čtvrtletí letošního roku o 6,4 % více hostů než v minulém roce. Regionálně přibylo hostů ve většině krajů. Nadprůměrnou dynamiku růstu příjezdů zaznamenal Jihomoravský kraj (o 7,2 %), Královéhradecký kraj (o 5,2 %) nebo Vysočina (o 5,1 %). V Praze se nejvíce ze všech krajů zvýšil  počet ubytovaných rezidentů (+9,0 %). Počet nerezidentů ale v hlavním městě poklesl o 2,0 %, což mělo rozhodující vliv na celorepublikový pokles.

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo z Německa. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 408 tisíc. Meziročně se počty příjezdů z Německa snížily o 2,6 %. Také sousedních Rakušanů se v 1. čtvrtletí ubytovalo méně než vloni. Návštěvnost ze zbylých okolních zemí byla ale na vzestupu. Ubytovaných hostů ze Slovenska přijelo celkem 143 tisíc, s meziročním zvýšením o 4,9 % a počty příjezdů z Polska (137 tisíc) se zvýšily o 6,7 %. Čtvrtá příčka v příjezdech patřila hostům z Ruské federace. Těch se ubytovalo celkem 131 tisíc, což znamenalo pokles o 8,9 %. Také Italů přijelo méně než loni (-8,6 %) a v prvním čtvrtletí tradičně silná návštěvnost z Nizozemska zaznamenala pokles příjezdů o 7,0 % a přenocování o 4,6 %. Naopak návštěvnost z Francie vykázala v prvních třech měsících letošního roku růst. Francouzi v Česku strávili o pětinu více nocí (+20,8 %) a počty ubytovaných vzrostly o 16,9 %.

__________________
Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 26. 4. 2019
Termín ukončení zpracování: 30. 4. 2019
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 8. 8. 2019

 • ccru051019.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
 • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
 • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
 • Tiskové sdělení: Domácích hostů se ubytovalo více, zahraničních ubylo
 • Vyjádření Pavla Vančury, vedoucího oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz