Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2017

Návštěvnost v roce 2017 byla rekordní

08.02.2018
Kód: 020026-17
 

Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně zvýšil o 6,1 %, v tom zahraničních návštěvníků o 7,4 % a domácích o 4,2 %. Celkově se v tomto období ubytovalo o 7,9 % více hostů. Zahraničních turistů přibylo o 8,1 % a domácích o 7,7 %.
Za celý rok 2017 hromadná ubytovací zařízení vykázala rekord v počtu příjezdů i přenocování. Hostů se ubytovalo více než 20 milionů, v hromadných ubytovacích zařízeních strávili přes 53 milionů nocí.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 4. čtvrtletí loňského roku 10,5 milionu, tedy o 6,1 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí klientela navýšila v ubytovacích zařízeních počet nocí o 4,2 %. Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil o 7,4 %. V hotelech se počty přenocování meziročně zvýšily o 7,1 % a v penzionech o 6,2 %. V regionálním členění růst vykázala ubytovací zařízení ve všech krajích kromě Vysočiny. Nejvíce se dařilo provozovatelům v Plzeňském kraji, kde se meziročně počet nocí zvýšil o 21,1 %. Přispěli k tomu nerezidenti (+22,1 %) i rezidenti (+20,4 %). Dvojciferného růstu dosáhla ubytovací zařízení také v Jihomoravském kraji.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 4,3 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 7,9 %. Počet nerezidentů vzrostl o 8,1 %, rezidentů o 7,7 %. Nejvíce hostů (1,6 milionu) se ubytovalo ve čtyřhvězdičkových hotelech, o 8,3 % více než v předchozím roce. Do tříhvězdičkových hotelů přijelo 1,3 milionů turistů, což představovalo zvýšení o 7,4 %. Penziony hlásily také 7,4% navýšení a 400 tisíc návštěv. Regionálně se návštěvnost zvýšila ve všech krajích, nejvýrazněji v již zmiňovaném Plzeňském kraji (o 19,6 %) a v kraji Jihomoravském (o 15,7 %).

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo z Německa. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 478 tisíc, tedy o 3,5 % více než ve 4. čtvrtletí 2016. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili hosté ze Slovenska se 169 tisíci příjezdy, což představovalo zvýšení o 9,1 %. Na třetím místě se umístili turisté z Ruska (+23,0 %). Z deseti nejvýznamnějších zdrojových zemí se rovněž dařilo příjezdům z Číny s nárůstem o 25,7 % a hosté z Jižní Koreje navýšili své návštěvy v Česku meziročně o 20,4 %.

Vývoj v roce 2017

Počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2017 poprvé přesáhl 20 milionů, bylo to o 1,7 milionu více než v roce 2016. Relativně to představovalo nárůst o 9,1 %. Hostů ze zahraničí bylo nad 10 milionů (+9,2 %)[*] a domácí návštěvnost se zvýšila na 9,9 milionu příjezdů (+9,0 %)*. V loňském roce došlo také k překonání 50 milionů přenocování. Celkový počet nocí strávených hosty v hromadných ubytovacích zařízeních se vyšplhal na 53,3 milionu, což bylo o 3,6 milionu (+7,3 %) více než v roce 2016.

Ve všech krajích republiky se meziročně zvýšila návštěvnost z hlediska počtu příjezdů i přenocování. Nejlépe na tom byl Jihomoravský kraj, kde se návštěvnost zvýšila o 14,6 % příjezdů a 14,9 % přenocování. Více než 10% zvýšení příjezdů bylo dosaženo také v krajích Plzeňském, Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském.

Zahraničních návštěvníků přijelo za celý loňský rok o 850 tisíc více než v roce předchozím. Nejdůležitější zdrojovou zemí stále zůstává Německo, odkud přijely v roce 2017 necelé 2 miliony ubytovaných hostů (+3,9 %). Druhé v pořadí bylo Slovensko se 688 tisíci příjezdy (+7,2 %) a na třetí příčce se umístilo Polsko, odkud přijelo 578 tisíc hostů (+6,9 %). Znovu oživující návštěvnost z Ruska vynesla tuto klientelu na čtvrtou pozici s meziročním nárůstem příjezdů o 35,3 %. Zvýšený zájem turistů z asijských zemí (z Číny, Jižní Koreje a Tchaj-wanu) byl patrný v průběhu celého loňského roku a pomalu se k nám začínají vracet také turisté z Ukrajiny (+23,2 %).

 

Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 25. 1. 2018
Termín ukončení zpracování: 31. 1. 2018
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2018[*] Údaj byl opraven 8. 2. 2018 v 10:00. ČSÚ se omlouvá za případné potíže.

 

  • ccru020818.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
  • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
  • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.02.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz