Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2011

Kempy doplatily na studený červenec

08.11.2011
Kód: r-9201-11
 
Ve třetím čtvrtletí 2011 poklesl počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 0,2 %, v tom u domácích návštěvníků o 4,1 %, naopak u zahraničních se zvýšil o 4,8 %. Celkově přijelo v tomto období o 2,4 % více hostů, v tom zahraničních o 5,1 %, domácích naopak o 0,1 % méně.


* * *

Počet přenocování hostů ve sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí roku 2011 dosáhl 13,9 milionu, což bylo o 0,2 % méně než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování nerezidentů se zvýšil o 4,8 %, rezidenti strávili v ubytovacích zařízeních o 4,1 % nocí méně než ve 3. čtvrtletí 2010. Meziroční růst zaznamenaly téměř všechny kategorie hotelů, nejvíce čtyřhvězdičkové hotely o 9,6 % a pětihvězdičkové o 8,2 %. Naopak ostatní druhy hromadných ubytovacích zařízení vykázaly meziročně pokles přenocování – penziony o 4,0 %, kempy o 10,1 % a chatové osady a turistické ubytovny o 9,0 %.

Z regionálního pohledu nejvyšší růst zaznamenala ubytovací zařízení v Kraji Vysočina (o 12,0 %) a v Hlavním městě Praze (o 7,0 %). Naopak v Pardubickém kraji počet přenocování meziročně poklesl o 15,8 % a to především z důvodu nízké poptávky domácí klientely (pokles o 17,0 %). Zahraniční hosté ovlivnili meziroční index přenocování v Ústeckém kraji, ve kterém strávili o 20,8 % více nocí než ve stejném období minulého roku.

Počet hostů (příjezdů) činil 4,4 milionu, což bylo meziročně o 2,4 % více. Nerezidentů přijelo o 5,1 % více, rezidentů se ubytovalo naopak o 0,1 % méně. V hotelích se ubytovalo více hostů jak zahraničních, tak i domácích (o 6,8 %, resp. o 8,2 %). Do penzionů přijelo ve třetím čtvrtletí celkem o 0,6 % méně hostů než ve stejném období minulého roku, patrný byl pokles příjezdů nerezidentů o 5,2 %, rezidentů se ubytovalo o 0,6 % více. Kempy vykázaly pokles o 8,2 %, červencový meziroční propad o 21,0 % byl ovlivněn nepříznivým vývojem počasí na začátku prázdnin.

V regionálním členění nejvyšší nárůst počtu příjezdů zaznamenal Ústecký kraj (o 7,5 %), Moravskoslezský kraj (o 7,4 %) a Kraj Vysočina (o 7,2 %), naopak nejvíce ubylo hostů v Pardubickém kraji (o 12,0 %).

Nejvíce zahraničních hostů (podle státní příslušnosti) přijelo již tradičně z Německa (425 tisíc), což bylo o 6,9 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu zahraničních turistů tvořili hosté z Ruska (157 tisíc ) s meziročním zvýšením příjezdů o 25,6 %. Z prvních deseti zemí, ze kterých zahraniční hosté přijíždějí nejčastěji, vzrostl dále významně počet hostů ze Slovenska a Španělska (shodně o 13,8 %), naopak hostů z Velké Británie přijelo méně (o 14,3 %).

Lázeňská zařízení navštívilo ve 3. čtvrtletí 199 tisíc hostů, tj. o 1,7 % více než ve stejném období předchozího roku, přičemž počet rezidentů se zvýšil o 3,1 % a nerezidentů přijelo stejné množství jako loni. Hosté v lázních strávili celkem 2,1 milionu nocí (pokles o 1,9 %), v tom nerezidenti přenocovali o 2,7 % více, naopak rezidenti o 4,5 % méně. V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkové návštěvnosti lázeňských zařízení, se počet příjezdů domácích hostů zvýšil o 5,3 % a zahraničních poklesl o 0,1 %. Počet přenocování vzrostl u nerezidentů o 3,1 %, ale u rezidentů poklesl o 4,8 %.

Pokoje v hotelech a penzionech byly ve 3. čtvrtletí využity z 51,4 %, což bylo o 2,7 p.b. více než ve stejném období předchozího roku. Pětihvězdičkové hotely s nejvyšším využitím ze všech kategorií hotelů (68,5 %) jej zvýšily o 4,4 p.b., využití pokojů ve čtyřhvězdičkových hotelech se zvýšilo o 2,9 p.b. na 64,3 %. Nárůst využití pokojů zaznamenaly i tříhvězdičkové hotely (o 2,1 p.b) a ostatní hotely a penziony (o 1,4 p.b).
Metodická poznámka :
1 ) Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získané z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán. Využití pokojů je podílem počtu realizovaných pokojodnů (tj. počtu obsazených pokojů za jednotlivé dny sledovaného období) a součinu průměrného počtu pokojů k dispozici s počtem provozních dnů. Výsledná hodnota je uváděna v procentech (tj. násobena 100).
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Ma rie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274052096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních
Termín ukončení sběru dat: 26. 10. 2011
Termín ukončení zpracování: 1. 11. 2011
Data za 3. čtvrtletí 2011 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny čtvrtletí roku 2011 budou známy nejpozději v květnu 2012.
Údaje za jednotlivá čtvrtletí od roku 2000 jsou k dispozici v časových řadách
( /csu/czso/cru_cr ).
Termín zveřejnění další RI: 7. 2. 2012  • ccru110811.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz