Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2011

V roce 2011 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení o 5,7 % více hostů

07.02.2012
Kód: r-9201-11
 
Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2011 meziročně zvýšil o 3,1 %, v tom zahraničních návštěvníků o 5,3 %, naopak u domácích klesl o 0,2 %. Celkově přijelo o 5,0 % více hostů, v tom zahraničních o 5,7 % a domácích o 3,9 %.

Za celý rok 2011 hromadná ubytovací zařízení vykázala o 3,5 % vyšší počet přenocování a počet hostů se zvýšil o 5,7 %.

Počet přenocování hostů ve sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7,3 milionu, což bylo o 3,1 % více než ve stejném období předchozího roku. U rezidentů došlo k mírnému poklesu (o 0,2 %), naopak počet nocí strávených nerezidenty vzrostl o 5,3 %. Meziroční nárůst zaznamenaly hotely čtyřhvězdičkové o 8,1 %, pětihvězdičkové o 6,0 % a hotely kategorie garni o 8,5 %. V penzionech se počet přenocování snížil o 7,4 %. Kempy vykázaly meziročně nárůst počtu nocí o 30,5 %, a to především díky zvýšenému zájmu o ubytování v říjnu. Ostatní hromadná ubytovací zařízení vykázala o 4,5 % nižší počet přenocování než ve stejném období minulého roku. V regionálním členění vykázala nejvyšší růst ubytovací zařízení v Libereckém kraji (o 6,1 %), naopak nejvyšší pokles byl zaznamenán ve Zlínském kraji (o 2,8 %).

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve 4. čtvrtletí celkem 2,7 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 5,0 %. Počet nerezidentů vzrostl o 5,7 % a rezidentů o 3,9 %. Počty hostů se snížily v jedno- a dvouhvězdičkových hotelích (o 3,8 % resp. o 4,9 %), penziony zaznamenaly pokles zájmu klientely o 4,8 %. Z regionálního pohledu se nejvíce zvýšil počet hostů ve Středočeském kraji (o 10,4 %) a krajích Karlovarském (o 9,1 %) a Plzeňském (o 9,0 %). Pokles zájmu vykázaly pouze dva kraje – Olomoucký (o 6,7 %) a Pardubický (o 2,5 %).

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo již tradičně z Německa (337 tisíc), což bylo o 2,0 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu zahraničních turistů tvořili hosté z Ruska (142 tisíc) s meziročním zvýšením příjezdů o 34,6 %. Z prvních deseti zemí, ze kterých zahraniční hosté přijížděli nejčastěji, vzrostl dále významně počet hostů ze Španělska (o 34,8 %), Slovenska (o 12,2 %) a Francie (o 11,2 %), naopak hostů z Rakouska přijelo o 7,6 % méně.

Lázeňská zařízení navštívilo ve 4. čtvrtletí 166 tisíc hostů, tj. o 6,2 % více než ve stejném období předchozího roku, přičemž počet nerezidentů se zvýšil o 11,6 % a rezidentů o 0,9 %. Zahraniční hosté strávili v lázeňských zařízeních o 6,5 % více nocí, domácí návštěvníci naopak o 3,9 % méně. V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkového počtu příjezdů i přenocování v lázeňských zařízeních, vzrostly příjezdy nerezidentů o 12,0 % a rezidentů o 3,8 %.

Vývoj v roce 2011

Za celý rok 2011 se oproti předchozímu roku zvýšil celkový počet ubytovaných hostů o 5,7 % a počet přenocování o 3,5 %. Zahraničních návštěvníků přijelo více o 7,9 % a jejich počet přenocování se zvýšil o 8,1 %. Také domácích hostů v hromadných ubytovacích zařízeních přijelo více o 3,4 %, ale snížil se jejich počet přenocování o 1,1 %. Průměrná doba přenocování se dlouhodobě zkracuje, což se projevilo i v roce 2011. Hosté celkově strávili ve sledovaných ubytovacích zařízeních průměrně 3,0 nocí.

Regionálně se nejvíce zvýšil počet ubytovaných hostů v Praze a Středočeském kraji (oba shodně o 8,2 %). Pokles zájmu hostů o ubytování se projevil pouze v Pardubickém kraji (o 4,4 %). V celkovém počtu přenocování nejvyšší nárůst zaznamenala Praha a kraj Vysočina (o 9,0 %). V pěti ze čtrnácti krajů meziročně hosté strávili méně nocí než v roce 2010 – v Pardubickém (o 8,4 %), Jihočeském (o 3,6 %), Plzeňském (o 1,8 %), Zlínském a Královéhradeckém (oba o 1,9 %).


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Ma rie Boušková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 26. 1. 2012
Termín ukončení zpracování: 2. 2. 2012
Navazující datová sada: Údaje za jednotlivá čtvrtletí od roku 2000 jsou k dispozici v časových řadách na:
/csu/czso/cru_cr
Termín zveřejnění další RI: 11. 5. 2012
Údaje za 4. čtvrtletí 2011 jsou předběžné; definitivní údaje za všechny čtvrtletí roku 2011 budou známy nejpozději 30. 3. 2011.  • ccru020712.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.02.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz