Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2021

Letní sezóna v kladných číslech

09.11.2021
Kód: 020026-21
 

Ve 3. čtvrtletí 2021 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 12,5 % a počet přenocování o 11,0 %. Návštěvnost se již druhé čtvrtletí v řadě zvyšuje. V porovnání s předcovidovým rokem 2019 dosáhl objem návštěvnosti v letních měsících 90 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 3. čtvrtletí roku 2021 celkem 19,4 milionu nocí, což bylo o 11,0 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování rezidentů se zvýšil o 9,1 %, nerezidenti strávili v ubytovacích zařízeních o 21,8 % více nocí než vloni. Z celkového počtu nocí se 46 % uskutečnilo v hotelích, 16 % v penzionech a stejný podíl připadl také na kempy.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 6,7 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 12,5 %. Ubytovalo se více domácích i zahraničních hostů (o 10,4 %, resp. o 22,3 %). V porovnání s letní sezónou v předpandemickém roce 2019 byl letos počet ubytovaných Čechů o 29 % vyšší, cizinců se ubytovalo o 62 % méně než před dvěma roky. Návštěvnost hotelů se v období července až září meziročně zvýšila o 26,5 % (celkem 3,5 milionu hostů), v penzionech se ubytovalo o 9,6 % více osob, naopak kempy zaznamenaly pokles příjezdů o 3,7 %. Regionálně přibylo návštěv ve všech krajích České republiky. Nejvyšší meziroční přírůstek hostů celkem zaznamenala Praha (+41,7 %).

Zahraničních hostů (podle státního občanství) se ve 3. čtvrtletí nejvíce ubytovalo z Německa. Němci stále tvořili více než čtvrtinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (375 tisíc příjezdů). V porovnání se stejným obdobím minulého roku se ale jejich počet snížil o 9,6 %. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci ze Slovenska (172 tisíc) s meziročním zvýšením o 41,5 %. Na třetím místě se umístili hosté z Polska (147 tisíc příjezdů, meziroční pokles o 7,2 %). Z mimoevropských zemí byli v ubytovacích zařízeních nejvíce zastoupení obyvatelé Spojených států amerických (39 tisíc) a Izraele (35 tisíc).

Také lázeňská ubytovací zařízení se v letošním 3. čtvrtletí dostala do kladných čísel. V lázních se ubytovalo celkem 272 tisíc hostů, tj. o 10,1 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování se rovněž zvýšil (o 5,3 %). Počet příjezdů i strávených nocí v českých a moravských lázních byl meziročně vyšší u rezidentů. Mírně poklesl počet příjezdů nerezidentů (o 0,2 %), ale počet jejich přenocování se zvýšil o 6,4 %. Osm z deseti ubytovaných lázeňských hostů byli Češi a jejich průměrný pobyt trval 7 nocí.

_________________
Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 22. 10. 2021
Termín ukončení zpracování: 1. 11. 2021
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 9. 2. 2022

 • ccru110921.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
 • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
 • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
 • Tiskové sdělení: Letní sezóna byla v kladných číslech
 • Vyjádření Pavla Vančury, vedoucího oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.11.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz