Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2021

Koronavirus stále decimuje ubytovací služby

10.05.2021
Kód: 020026-21
 

V prvním čtvrtletí 2021 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně snížil o 91,1 % a počet přenocování poklesl o 88,2 %. Omezení poskytování ubytovacích služeb z důvodů pandemie koronaviru trvá již více než rok.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v 1. čtvrtletí letošního roku 1,1 milionu nocí, což bylo o 88,2 % méně než ve stejném období loňského roku. Domácí klientela snížila počet přenocování o 81,2 % a počet přenocování zahraničního hostů se snížil o 96,1 %. Hotelový segment vykázal meziroční pokles všech přenocování o 90 % a penziony o 89 %.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období pouhých 282 tisíc hostů, což meziročně představovalo propad o 91,1 %. V porovnání s loňským rokem se počet zahraničních návštěvníků snížil o 96,3 % a domácích hostů ubylo o 86,4 %. Hotely zaznamenaly propad celkové návštěvnosti o 91,5 %. Příjezdy do penzionů klesly o 87,3 % a do ostatních zařízení o 92,5 %. Regionálně se návštěvnost ve všech krajích pohybuje na úrovni mezi 3 až 17 % loňských výkonů.

U všech zdrojových zahraničních trhů je stále patrný značný pokles počtů příjezdů. Nejpočetnějších Slováků se v 1. čtvrtletí letošního roku ubytovalo pouhých 12 tisíc, o 88,4 % méně než loni. Němců se ubytovala jen 2 % a Poláků 4 % loňské návštěvnosti v 1. čtvrtletí. Rovněž počty příjezdů jiných hostů ze zahraniční nedosahují ani desetiny loňských výsledků.

Koronavirová krize dopadla také na lázeňská ubytovací zařízení. Lázně byly a jsou stále otevřeny, nicméně mohly poskytovat pouze péči hrazenou pojišťovnami, nikoliv samoplátci. Výsledky za celé čtvrtletí hovoří o 53% poklesu počtu přenocování rezidentů a 68% poklesu příjezdů domácí klientely. Průměrný lázeňský pobyt trval 14 nocí.

__________________
Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 22. 4. 2021
Termín ukončení zpracování: 30. 4. 2021
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 9. 8. 2021

 • ccru051021.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
 • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
 • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
 • Tiskové sdělení: Koronavirus stále decimuje ubytovací služby
 • Vyjádření Pavla Vančury, vedoucího oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz