Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2013

Hostů přijelo více, ale na kratší dobu

07.11.2013
Kód: r-9201-13
 
Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2013 meziročně snížil o 1,9 %. Počty nocí strávených domácími návštěvníky klesly o 3,8 %, avšak cizinců se zvýšily o 0,4 %. Celkově v tomto období přijelo o 1,7 % více hostů, domácích o 1,9 % a zahraničních o 1,5 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 3. čtvrtletí letošního roku 14,3 milionu, tedy o 1,9 % méně než ve stejném období předchozího roku. Zatímco počet přenocování domácích hostů se snížil o 3,8 %, hosté ze zahraničí přenocovali o 0,4 % více než ve 3. čtvrtletí 2012. Počty strávených nocí v hotelech meziročně poklesly o 1,0 %, v penzionech o 1,9 %, v ostatních ubytovacích zařízeních o 3,4 %. Naopak kempy hlásily zvýšený zájem o ubytování. Počet nocí v kempech se meziročně zvýšil o 8,2 %, v tom domácích hostů o 7,0 % a cizinců o 16,5 %. V regionálním členění růst vykázala ubytovací zařízení pouze ve dvou krajích, v Jihomoravském o 9,4 % a Olomouckém kraji o 1,4 %. V ostatních regionech se meziročně počet nocí snížil, nejvíce na Královéhradecku o 7,5 %.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 4,8 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 1,7 %. Počet rezidentů vzrostl o 1,9 %, nerezidentů přijelo o 1,5 % více. V hlavní turistické sezóně tedy přijelo více hostů než loni, ale zkrátili své pobyty. Zatímco loni doba pobytu dosáhla průměrně 4,1 dní, letos to bylo 4,0 dní. Meziročně hotely zaznamenaly zvýšený zájem hostů o 1,0 %, kempy o 8,5 % a do chatových osad a turistických ubytoven přijelo o 3,8 % více návštěvníků než loni. Snížení poptávky vykázaly penziony o 1,2 % a kategorie ostatních zařízení o 1,8 %. Regionálně přibylo hostů v deseti ze čtrnáctí krajů České republiky. Nejvíce tomu bylo v Olomouckém kraji (o 11,8 %) a v Jihomoravském a Zlínském kraji (oba shodně o 7,8 %).

Největší skupinu hostů ze zahraničí tvořili již tradičně občané Spolkové republiky Německo. Ve sledovaných zařízeních se jich celkem ubytovalo 412 tisíc, což bylo ale o 5,2 % méně než v loňském roce. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili hosté z Ruska (195 tisíc) s meziročním zvýšením příjezdů o 5,1 %. Na třetím místě se umístily Spojené státy americké (148 tisíc příjezdů, meziročně o 12,5 % více). Více než sto tisíc návštěvníků přijelo také z Polska, Slovenska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Za povšimnutí stojí 30,7% nárůst příjezdů z Norska, především na srpnové mezinárodní setkání mládeže v Praze.

Lázeňská zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 210 tisíc hostů, tj. o 4,1 % více než ve stejném období předchozího roku. Hostů ze zahraničí přijelo do českých a moravských lázní o 5,7 % více než loni, přičemž počet rezidentů se zvýšil o 2,7 %. Většina nerezidentů (92 %) zamířila do Karlovarského kraje. V tomto kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkového počtu příjezdů i přenocování v lázeňských zařízeních, vzrostly příjezdy nerezidentů o 4,2 %, rezidentů naopak o 12,7 % ubylo. Úbytek domácí klientely v Karlovarském kraji je patrný již čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí.

Pokoje v hotelech a penzionech byly využity z 50,2 %, což bylo o 0,3 p.b. více než ve stejném období předchozího roku. Pětihvězdičkové hotely dosáhly nejvyššího využití pokojů ze všech kategorií hotelů (71,7 %), což představovalo meziroční zvýšení o 0,9 p.b. Ve čtyřhvězdičkových hotelech se využití pokojů snížilo o 1,2 p.b. na 63,5 % a tříhvězdičkové hotely zaznamenaly rovněž snížení o 0,6 p.b. na 48,1 %.


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 25. 10. 2013
Termín ukončení zpracování: 30. 10. 2013
Navazující datová sada: Údaje za jednotlivá čtvrtletí od roku 2000 jsou k dispozici v časových řadách na:
/csu/czso/cru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 2. 2014
Údaje za 3. čtvrtletí 2013 jsou předběžné; definitivní údaje za všechny čtvrtletí roku 2013 budou známy nejpozději v dubnu 2014.  • ccru110713.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz