Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2021

Návštěvnost se odrazila ode dna

09.08.2021
Kód: 020026-21
 

Ve 2. čtvrtletí 2021 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 51,3 % a počet přenocování o 56,1 %. Návštěvnost se tak po pěti čtvrtletích poklesu dostala do kladných čísel. V porovnání s předcovidovým obdobím ale stále nedosahuje ani třetiny objemu návštěv z roku 2019.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí roku 2021 celkem 4,2 milionu nocí, což bylo o 56,1 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování nerezidentů se zvýšil o 108,5 %, rezidenti strávili v ubytovacích zařízeních o 50,3 % více nocí než vloni. Z celkového počtu nocí se 53 % uskutečnilo v hotelích, 17 % v penzionech a na kempy připadalo 8 % nocí.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 1,6 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 51,3 %. Ubytovalo se více domácích i zahraničních hostů (o 47,4 %, resp. o 79,1 %). Návštěvnost hotelů se meziročně zvýšila o 64,1 % (906 tisíc hostů), v penzionech se ubytovalo o 52,4 % více osob a kempy přivítaly na začátku letní sezóny o 30,3 % více hostů než vloni. Regionálně přibylo návštěv ve všech krajích České republiky. Nejvyšší meziroční přírůstek hostů celkem zaznamenala Praha (o 90,0 %) a Karlovarský kraj (o 72,0 %).

Zahraničních hostů (podle státního občanství) se nejvíce ubytovalo z Německa. Němci tvořili čtvrtinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (57 tisíc příjezdů). V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zvýšil o 14,5 %. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili ve 2. čtvrtletí návštěvníci ze Slovenska (53 tisíc) s meziročním zvýšením o 75,6 %. Na třetím místě se umístili hosté z Polska (20 tisíc příjezdů, meziroční zvýšení o 147,3 %). Počty zahraničních hostů jsou ale stále nízké, nedosahují ani desetiny příjezdů před covidovou krizí v roce 2019.

Také lázeňská ubytovací zařízení se v letošním 2. čtvrtletí dostala do kladných čísel. V lázních se ubytovalo celkem 93 tisíc hostů, tj. o 68,7 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování se rovněž zvýšil, o 54,1 %. Počet příjezdů i strávených nocí v českých a moravských lázních byl meziročně vyšší u rezidentů i nerezidentů, nicméně domácí klientela jasně převyšovala tu zahraniční. Devět z deseti ubytovaných lázeňských hostů byli Češi a jejich průměrný pobyt trval 10 nocí.
 

__________________

Poznámky

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 22. 7. 2021
Termín ukončení zpracování: 30. 7. 2021
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 9. 11. 2021

 

 • ccru080921.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
 • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
 • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
 • Tiskové sdělení: Návštěvnost se odrazila ode dna
 • Vyjádření Pavla Vančury, vedoucího oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.08.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz