Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2012

Česko je stále oblíbenější destinací Rusů

11.05.2012
Kód: r-9201-12
 
V prvním čtvrtletí 2012 vzrostl počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 8,7 %, v tom zahraničních návštěvníků o 13,0 % a domácích o 4,6 %. Celkově v tomto období přijelo o 12,8 % více hostů, zahraničních o 14,4 % a domácích o 11,3 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v 1. čtvrtletí roku 2012 7,7 milionu, což bylo o 8,7 % více než ve stejném období předchozího roku. K růstu přispěli více nerezidenti (jejich počet přenocování se zvýšil o 13,0 %) než rezidenti (růst o 4,6 %). Počet přenocování v nejluxusnější pětihvězdičkových hotelech vzrostl o 18,3 % a ve čtyřhvězdičkových o 12,3 %. Výraznější meziroční nárůst zaznamenaly také hotely nižších kategorií – v jednohvězdičkových hotelech o 21,2 % a v hotelech garni o 20,7 % (podíl jejich počtu přenocování se dlouhodobě pohybuje kolem 1 až 2 % za čtvrtletí). V penzionech se počet přenocování zvýšil pouze o 0,6 %, větší zájem o tuto kategorii projevili zahraniční klienti (nárůst o 3,8 %), domácí hosté v penzionech strávili meziročně o 0,3 % nocí méně. Ostatní hromadná ubytovací zařízení vykázala o 1,1 % vyšší počet přenocování než ve stejném období minulého roku. V regionálním členění se nejvyšší růst projevil v Libereckém kraji (o 16,8 %) a v Hlavním městě Praze (o 15,3 %), naopak nejvyšší pokles byl zaznamenán v Olomouckém kraji (o 3,4 %).

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 2,6 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 12,8 %. Nerezidentů přijelo o 14,4 % více, počty rezidentů se postupně zvyšovaly již šesté čtvrtletí a za první tři měsíce letošního roku byl zaznamenán růst o 11,3 %. Co se týče členění podle kategorie ubytovacího zařízení, vývoj počtu příjezdů byl obdobný jako u přenocování. Došlo k nárůstu příjezdů do jednohvězdičkových hotelů (o 22,0 %), pětihvězdičkových (o 20,9 %) i hotelů garni (o 19,6 %). Rovněž penziony a ostatní hromadná ubytovací zařízení se těšila zvýšenému zájmu hostů (o 8,0 %, resp. o 6,4 %). Z regionálního pohledu se nejvíce zvýšil počet příjezdů v Karlovarském kraji (o 20,5 %) a krajích Libereckém (o 19,8 %) a Hlavním městě Praze (o 16,0 %). Pokles zájmu vykázal pouze Pardubický kraj (o 1,8 %).

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo již tradičně z Německa (271 tisíc), což bylo o 8,0 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu zahraničních turistů tvořili hosté z Ruska (151 tisíc) s meziročním zvýšením příjezdů o 37,2 %. Stoupající tendence příjezdů i přenocování ruské klientely je s výjimkou roku 2009 patrná od roku 2003. Z prvních deseti zemí, ze kterých zahraniční hosté přijížděli nejčastěji, vzrostl dále významně počet hostů z Itálie (o 26,0 %) a Slovenska (o 23,9 %). Do žebříčku deseti nejvýše umístěných zemí podle počtu přenocování se nově zařadila Ukrajina (meziroční nárůst přenocování o 9,2 %) na úkor Španělska (pokles přenocování o 1,7 % a příjezdů o 0,9 %).

Lázeňská zařízení navštívilo v 1. čtvrtletí 155 tisíc hostů, tj. o 1,7 % více než ve stejném období předchozího roku, přičemž počet nerezidentů se zvýšil o 5,0 % a rezidentů přijelo naopak o 1,5 % méně. Zahraniční hosté strávili v lázeňských zařízeních o 9,2 % více nocí, domácí návštěvníci naopak o 9,6 % méně. V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkového počtu příjezdů i přenocování v lázeňských zařízeních, vzrostly příjezdy nerezidentů o 5,6 % a rezidentů o 10,4 %.

Pokoje v hotelech a penzionech byly využity z 34,9 %, což bylo o 1,9 p.b. více než ve stejném období předchozího roku. Čtyřhvězdičkové hotely s nejvyšším využitím ze všech kategorií hotelů (45,0 %) jej zvýšily o 4,1 p.b., využití pokojů v pětihvězdičkových hotelech se zvýšilo o 7,7 p.b. na 44,7 %. Nárůst využití pokojů zaznamenaly i tříhvězdičkové hotely (o 0,5 p.b.) a ostatní hotely a penziony (o 0,2 p.b.).


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274 0 52 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 27. 4. 2012
Termín ukončení zpracování: 3. 5. 2012
Navazující datová sada: Údaje za jednotlivá čtvrtletí od roku 2000 jsou k dispozici v časových řadách na:
/csu/czso/cru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 8. 2012
Údaje za 1. čtvrtletí 2012 jsou předběžné; definitivní údaje za všechny čtvrtletí roku 2012 budou známy nejpozději v dubnu 2013.  • ccru051112.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.05.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz