Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2010

V roce 2010 se zastavil pokles návštěvnosti České republiky

10.02.2011
Kód: r-9201-10
 
Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2010 meziročně zvýšil o 3,4 %, v tom zahraničních návštěvníků o 6,0 %, naopak u domácích klesl o 0,1 %. Celkově přijelo o 4,4 % více hostů, v tom zahraničních o 6,3 % a domácích o 2,0 %. Pokračoval trend snižování průměrné doby přenocování.
Za celý rok 2010 se poprvé od roku 2008 zastavil pokles návštěvnosti. Hromadná ubytovací zařízení vykázala o 0,4 % vyšší počet přenocování a rovněž i počet hostů se zvýšil o 1,9 %.


* * *

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 4. čtvrtletí roku 2010 6,9 milionu, což bylo o 3,4 % více než ve stejném období předchozího roku. U rezidentů došlo k mírnému poklesu o 0,1 %, počet nocí u nerezidentů v tomto období meziročně vzrostl o 6,0 %. Výrazný meziroční nárůst zaznamenaly hotely, především těch nejvyšších kategorií – v pětihvězdičkových hotelech se jednalo o 17,7 %, ve čtyřhvězdičkových o 9,2 %. V penzionech se počet přenocování snížil o 11,4 %. V regionálním členění vykázala nejvyšší růst ubytovací zařízení v Praze (o 9,8 %), dále v krajích Jihomoravském (o 4,3 %) a Olomouckém (o 2,8 %). Naopak nejvyšší pokles měl Liberecký kraj (o 10,1 %).

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve 4. čtvrtletí celkem 2,5 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 4,4 %. Počet nerezidentů vzrostl o 6,3 % a poprvé od 3. čtvrtletí 2009 se meziročně zvýšil i počet rezidentů (o 2,0 %). Nejvíce vzrostly příjezdy do pětihvězdičkových a čtyřhvězdičkových hotelů (o 16,4 %, resp. o 12,3 %). Z regionálního pohledu se nejvíce zvýšil počet příjezdů hostů v Praze (o 9,3 %) a krajích Zlínském (o 6,5 %) a Olomouckém (o 6,3 %). Největší pokles příjezdů byl zaznamenán v Ústeckém kraji (o 5,3 %). Přestože se jako obvykle ubytovalo v hromadných ubytovacích zařízeních nejvíce zahraničních hostů z Německa (330 tisíc), bylo to o 3,3 % meziročně méně. Naopak návštěvníků z Ruska přijelo o 43,9 % více a tvořili tak druhou nejpočetnější skupinu zahraničních turistů (105 tisíc). Z prvních deseti zemí, ze kterých zahraniční hosté přijíždějí nejčastěji, vzrostl dále významně počet hostů ze Spojených států amerických (o 17,0 %), Slovenska (o 15,2 %) a Francie (o 13,5 %), hostů ze Španělska přijelo naopak o 13,6 % méně.

Lázeňská zařízení navštívilo ve 4. čtvrtletí 157 tisíc hostů, tj. o 2,4 % více než ve stejném období předchozího roku, přičemž počet rezidentů se zvýšil o 6,1 %, naopak nerezidentů přijelo o 1,2 % méně. Struktura počtu přenocování se vyvíjela opačně – u domácích návštěvníků byl pokles o 0,1 %, u zahraničních hostů naopak nárůst o 1,5 %. V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkového počtu příjezdů i přenocování v lázeňských zařízeních, vzrostly příjezdy rezidentů o 15,5 % a nerezidentů naopak klesly o 0,8 %.

Pokoje v hotelech a penzionech byly ve 4. čtvrtletí využity z 38,9 %, což bylo o 3,3 p.b. více než ve stejném období předchozího roku. Pětihvězdičkové hotely s nejvyšším využitím ze všech kategorií hotelů (55,9 %) jej zvýšily o 7,3 p.b., čtyřhvězdičkové s využitím 50,1 % o 2,8 p.b. Růst o 1,3 p.b. zaznamenaly i ostatní hotely a penziony, nicméně využití jejich pokojů bylo mnohem nižší (21,3 %).

* * *

Za celý rok 2010 se oproti předchozímu roku 2009 zvýšil celkový počet ubytovaných hostů o 1,9 % a počet přenocování o 0,4 %. Zahraničních návštěvníků přijelo více o 5,0 % a jejich počet přenocování se zvýšil o 3,5 %, naopak domácích hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ubylo (o 1,3 %) a snížil se i jejich počet přenocování (o 2,5 %). Průměrná doba přenocování se dlouhodobě snižuje, což se projevilo i v roce 2010 jak v celku, tak u rezidentů, pouze u nerezidentů zůstala v r. 2010 průměrná doba přenocování na stejné úrovni jako v roce 2009.

Regionálně se nejvíce počet ubytovaných hostů ve sledovaných zařízeních zvýšil v Praze (o 8,9 %), kde domácích hostů přijelo o 16,6 % a nerezidentů o 7,8 % více, naopak nejvyšší pokles příjezdů zaznamenal kraj Ústecký o 12,8 %. Podobný vývoj byl patrný i u počtů přenocování – nejvíce se meziročně zvýšil v Praze (o 7,8 %) a nejvíce klesl v Ústeckém kraji (o 9,3 %), pokles se nevyhnul ani krajům Vysočina (o 8,5 %), Libereckému a Moravskoslezskému (oba shodně o 5,7 %).
Metodická poznámka :
1 ) Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získané z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán. Využití pokojů je podílem počtu realizovaných pokojodnů (tj. počtu obsazených pokojů za jednotlivé dny sledovaného období) a součinu průměrného počtu pokojů k dispozici s počtem provozních dnů. Výsledná hodnota je uváděna v procentech (tj. násobena 100).

Kontaktní osoba: Marie Boušková, tel. 274052935 , e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních
Termín ukončení sběru dat: 26. 1. 2011
Termín ukončení zpracování: 2. 2. 2011
Data ze 4. čtvrtletí jsou předběžná, za 1. až 3. čtvrtletí 2010 jsou revidovaná. Definitivní údaje za všechna čtvrtletí roku 2010 budou známy v dubnu 2011.
Údaje za jednotlivá čtvrtletí od roku 2000 jsou k dispozici v časových řadách
( /csu/czso/cru_cr ).  • ccru021011.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté, přenocování (podle kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.02.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz