Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2015

V roce 2015 přijelo o 10,2 % více hostů

09.02.2016
Kód: 020026-15
 

Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2015 meziročně zvýšil o 6,6 %, v tom domácích návštěvníků o 11,1 % a zahraničních o 3,5 %. Celkově v tomto období přijelo o 7,4 % více hostů. Domácích turistů přibylo o 10,1 % a zahraničních o 5,5 %.
Za celý rok 2015 hromadná ubytovací zařízení vykázala 10,2% zvýšení počtu ubytovaných osob a počet jejich přenocování se meziročně zvýšil o 9,6 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 4. čtvrtletí loňského roku 9,1 milionu, tedy o 6,6 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí klientela navýšila v ubytovacích zařízeních počet nocí o 11,1 %. Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil o 3,5 %. Počty přenocování v hotelech se meziročně zvýšily o 6,3 %, v penzionech to bylo o 4,6 %. V ostatních ubytovacích zařízeních došlo ke zvýšení o 8,7 %. V regionálním členění růst vykázala ubytovací zařízení ve 13 krajích. Nejvíce v Ústeckém kraji o 19,1 % a na Královéhradecku a Liberecku (o 17,8 %, resp. o 17,5 %). Jediným regionem, kde se počet přenocování snížil, byla ve 4. čtvrtletí jižní Morava. Pokles o 1,5 % byl zapříčiněn menším zájmem o ubytování ze strany nerezidentů (méně přenocování o 5,9 %).

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 3,6 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 7,4 %. Počet rezidentů vzrostl o 10,1 %, nerezidentů o 5,5 %. Nejvíce hostů 1,3 milionu se ubytovalo ve čtyřhvězdičkových hotelech. Bylo to o 10,2 % více než v předchozím roce. Do tříhvězdičkových hotelů přijelo 1,1 milionů turistů, což představovalo zvýšení o 8,6 %. Penziony hlásily 8% navýšení a 306 tisíc návštěv. Regionálně se návštěvnost zlepšila ve všech krajích, vyjma jižní Moravy. Lepší výsledky než na konci roku 2014 zaznamenali ubytovatelé např. v Královéhradeckém kraji (o 18,1 %) či v kraji Libereckém (o 17,8 %). V Jihomoravském kraji se ubytovalo o 5,6 % méně zahraničních návštěvníků.

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo z Německa. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 427 tisíc, tedy o 6,1 % více než ve 4. čtvrtletí 2014. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili hosté ze Slovenska se 142 tisíci příjezdy, což představovalo zvýšení příjezdů o 14,7 %. Na třetím místě se umístili turisté z Velké Británie (+7,8 %). Zvýšený zájem o návštěvu Česka projevili také hosté ze Spojených států amerických (+9,9 %), Itálie (+8,5 %) nebo Rakouska (+11,4 %). Dynamika růstu návštěvnosti z Číny ve 4. čtvrtletí se oproti zbytku roku zpomalila a dosáhla 20,8 %.

Lázeňská zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 178 tisíc hostů. Bylo to o 1,1 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet nocí, které turisté strávili v lázních, se meziročně zvýšil o 3,9 %. Ubylo zahraničních hostů a jejich přenocování (o 2,6 %, resp. o 11,9 %), ale domácích hostů přijelo do lázní více, o 4,5 % a prodloužili své lázeňské pobyty o 17,0 % nocí.

 

Vývoj v roce 2015
Za celý rok 2015 se zvýšil celkový počet ubytovaných hostů o 10,2 %, a počet přenocování o 9,6 %. Přijelo více jak domácích (+13,3 %), tak i zahraničních hostů (+7,3 %). Rovněž počet přenocování u obou skupin klientů byl vyšší než v roce 2014.

Ve všech krajích republiky se meziročně zvýšila návštěvnost z hlediska počtu příjezdů i přenocování. Nejlépe byl na tom Královéhradecký kraj (+18,7 % hostů) a také Liberecko (+17,3 % hostů).

Zahraničních návštěvníků přijelo v roce 2015 do Česka více než v roce předchozím. Pokles zájmu o ubytování ze strany hostů z Ruska (o 37,4 %, úbytek 260 tisíc hostů) a z Ukrajiny (o 10,7 %, o 12 tisíc příjezdů méně), byl kompenzován vyšší návštěvnosti z okolních i vzdálenějších zemí. Němců se loni ubytovalo o 12,6 %, tedy o 196 tisíc hostů více než v roce 2014. Slováků přijelo o 14,6 % více (plus 72 tisíc hostů) a příjezdů ze Spojených států amerických přibylo o 14,9 %, tedy nárůst o 66 tisíc. Pokračoval rovněž zájem o návštěvu Česka z asijských zemí. Čínských turistů se ubytovalo o 35,3 % více a podobně na tom byli i hosté z Jižní Koreje, kteří zaznamenali meziroční zvýšení počtu cest o 31,8 %. 

_______________________
Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 27. 1. 2016

Termín ukončení zpracování: 1. 2. 2016
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2016

  • ccru020916.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
  • Graf 1 Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (v %)
  • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.02.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz