Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2016

Dvouciferný růst počtu hostů z Polska a Slovenska

09.08.2016
Kód: 020026-16
 

Ve druhém čtvrtletí 2016 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 3,1 % a počet přenocování o 1,0 %. Návštěvnost tak nepřetržitě roste již třetím rokem.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí roku 2016 celkem 11,6 milionu nocí, což bylo o 1,0 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování rezidentů se zvýšil o 3,8 %, naopak hosté ze zahraničí strávili v ubytovacích zařízeních o 1,4 % méně nocí než vloni, a to především v hotelovém segmentu o 1,6 %. Pokles počtu přenocování zahraniční klientely byl naposledy zaznamenán na začátku roku 2014. Opačný vývoj nastal u rezidentů, kteří naopak strávili v hotelích o 9,4 % nocí více. Z pohledu regionů se nejvíce přenocování v absolutním vyjádření uskutečnilo v Praze, kde však 9 z 10 nocí připadalo na nerezidenty. Domácí klientela strávila nejvíce nocí v jižních Čechách, Královéhradeckém kraji a na jižní Moravě.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 4,6 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 3,1 %. Ubytovalo se více domácích i zahraničních hostů (o 4,5 %, resp. o 2,0 %). Návštěvnost hotelů se meziročně zvýšila o 4,1 % (3,4 milionu hostů), v penzionech se ubytovalo o 7,4 % více osob. Naopak kempy přivítaly na začátku letní sezóny o 5,1 % méně hostů než vloni. Regionálně přibylo návštěv takřka ve všech krajích České republiky, výjimku tvořily Plzeňský kraj (úbytek 1,0 % hostů) a mírně také ztratil Královéhradecký kraj (0,1 % návštěv). Nejvyšší meziroční přírůstek hostů celkem zaznamenala Vysočina (o 10,2 %), z pohledu příjezdů domácí klientely to byl Karlovarský kraj (o 17,8 %).

Zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo nejvíce tradičně z Německa. Němci tvořili pětinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (487 tisíc příjezdů). V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zvýšil o 1,6 %. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili ve 2. čtvrtletí návštěvníci ze Slovenska (168 tisíc) s meziročním zvýšením o 11,2 %. Na třetím místě se umístili rezidenti Spojených států amerických (154 tisíc příjezdů, meziroční pokles o 1,8 %). Nadprůměrný zájem o ubytování v naší republice měli i nadále naší severní sousedé z Polska s meziročním zvýšením příjezdů o 18,6 %. Čínských hostů bylo ve druhém čtvrtletí poprvé více než Rusů, o 5,4 tisíce. Návštěvnost z tradičních incomingových zemí jako je Itálie a Francie mírně poklesla, o 0,8 % a 0,6 %.

Lázeňská zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 197 tisíc hostů, tj. o 4,5 % více než ve stejném období předchozího roku a počet nocí se také zvýšil o 5,6 %, a to zejména vlivem domácí klientely. Počet lázeňských hostů z tuzemska vzrostl o 7,5 %, počet jejich přenocování o 10,8 %. Naopak počet přenocování zahraničních hostů se meziročně snížil o 3,4 %, i když jejich příjezdy byly o 0,3 % vyšší než loni. V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkového počtu příjezdů i přenocování v lázeňských zařízeních, vzrostly příjezdy domácích hostů o 17,6 % a nerezidentů 0,5 %. Hosté ze zahraničí však v západočeském regionu realizovali méně lázeňských nocí.

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních činila za druhé čtvrtletí letošního roku 2,5 nocí, což bylo méně než před rokem.

 

Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 28. 7. 2016
Termín ukončení zpracování: 2. 8. 2016
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr
Termín zveřejnění další RI: 9. 11. 2016

 

 

 

  • ccru080916.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
  • Graf 1 Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (v %)
  • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.08.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz