Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2022

Počet přenocování dosáhl v loňském roce 50,6 milionu nocí

09.02.2023
Kód: 020026-22
 

Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku se celkový počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně zvýšil o 42,7 % a počet přenocování vzrostl o 32,9 %. Ubytovalo se více domácích i zahraničních hostů. Za celý rok 2022 hromadná ubytovací zařízení vykázala zvýšení počtu příjezdů i přenocování. Hostů se ubytovalo 19,5 milionu a v hromadných ubytovacích zařízeních strávili 50,6 milionu nocí. Loňská návštěvnost ale stále nedosáhla předcovidových výsledků z roku 2019.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí roku 2022 dosáhl 10,3 milionu nocí, což představovalo třetinové zvýšení oproti stejnému období roku 2021. V absolutním vyjádření došlo k nárůstu o 2,5 milionu nocí. Počet přenocování domácích hostů se zvýšil o 5,9 %. U zahraniční klientely dosáhlo meziroční zvýšení počtu přenocování 83,1 %. Cizinci strávili v hromadných ubytovacích zařízeních o 2,2 milionu nocí více než před rokem.

„Ve 4. čtvrtletí se ve sledovaných zařízeních ubytovalo 4,3 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 1,3 milionu příjezdů,“ uvedla Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

V relativním vyjádření to znamenalo meziroční nárůst o 42,7 %. Domácích hostů se celkem ubytovalo 2,3 miliony, o 16,2 % více než na konci roku 2021. Příjezdy zahraničních hostů se zvýšily takřka dvojnásobně (o 93,7 %) na 2 miliony návštěv.

„Návštěvnost ubytovacích zařízení se na konci loňského roku zvyšovala ve všech krajích republiky. Výjimku tvořil jen Karlovarský kraj, kde došlo k poklesu příjezdů rezidentů o 3,3 % a počet přenocování domácí klientely se tam snížil téměř o 12 %,“ sdělil Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Zahraničních hostů (podle státního občanství) se ve 4. čtvrtletí nejvíce ubytovalo z Německa. Němci tvořili čtvrtinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (513 tisíc příjezdů). V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zdvojnásobil. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci ze Slovenska (193 tisíc) s meziročním zvýšením o 90,4 %. Na třetím místě se umístili hosté z Polska (125 tisíc příjezdů, meziroční nárůst o 85,3 %). Z mimoevropských zemí byli v ubytovacích zařízeních nejvíce zastoupení obyvatelé Spojených států amerických na 4. místě žebříčku (98 tisíc příjezdů) a v počtech přenocování také turisté z Izraele (142 tisíc nocí).

Vývoj v roce 2022
Hromadná ubytovací zařízení vykázala v loňském roce zvýšení počtu příjezdů i přenocování. Hostů se ubytovalo 19,5 milionu (+70,9 %) a v hromadných ubytovacích zařízeních strávili celkem 50,6 milionu nocí (+58,6 %). I když se návštěvnost meziročně zvyšuje, stále je patrný vliv nízké datové základny z předchozích roků, které byly negativně ovlivněny koronavirem. V porovnání s 2019 byl loňský objem celkové návštěvnosti na 89 %. Návštěvnost domácích hostů už v příjezdech i přenocováních rok 2019 překonala o 9 %, ale stále chybí ubytovatelům třetina (32,5 %) zahraniční klientely.

***

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

 _____________________
Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 23. 1. 2023
Termín ukončení zpracování: 31. 1. 2023
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2023

 • ccru020923.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
 • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
 • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Pavla Vančury, vedoucího oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.02.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz