Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2012

Úspěšná letní sezóna

07.11.2012
Kód: r-9201-12
 
Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2012 meziročně zvýšil o 7,8 %, v tom zahraničních návštěvníků o 12,6 % a domácích o 4,1 %. Celkově v tomto období přijelo o 10,0 % více hostů, zahraničních o 11,2 % a domácích o 8,9 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 3. čtvrtletí letošního roku 15,3 milionu, což bylo o 7,8 % více než ve stejném období předchozího roku. Výrazný nárůst počtu přenocování zaznamenali nerezidenti o 12,6 %, rezidenti přenocovali o 4,1 % více než ve 3. čtvrtletí 2011. Meziroční růst byl vykázán téměř ve všech kategoriích hromadných ubytovacích zařízení. Počet přenocování ve všech kategoriích hotelů se průměrně zvýšil o 6,9 %, v penzionech o 5,2 % a v kempy dokonce o 17,1 %. V regionálním členění vykázala nejvyšší růst ubytovací zařízení v Ústeckém kraji o 21,8 %, dále v kraji Karlovarském o 19,8 % a Moravskoslezském o 15,9 %. Pouze u dvou krajů, a to u Olomouckého a Jihomoravského, meziročně poklesl počet přenocování o 1,2 %, resp. o 0,5 %.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 4,9 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 10,0 %. Podstatněji se na tomto zvýšení podíleli nerezidenti, jejich počet vzrostl o 11,2 %, rezidentů přijelo o 8,9 % více. Meziročně do všech kategorií ubytovacích zařízení přijelo více hostů, než tomu bylo ve stejném období minulého roku. Hotely zaznamenaly zvýšený zájem hostů o 8,6 %, penziony o 10,3 % a kempy dokonce o 18,5 %. Právě letošní letní sezóna byla pro provozovatele kempů velice úspěšná. Přijelo do nich o 115 tisíc více hostů než loni, domácích návštěvníků bylo o 93 tisíc (o 17,0 %) a zahraničních o 22 tisíc (o 28,3 %) více. Regionálně přibylo hostů ve všech krajích České republiky. Nejvíce tomu bylo v Ústeckém (o 19,1 %), Jihočeském (o 17,1 %) a Plzeňském kraji (o 15,4 %). Nejmenší meziroční nárůst vykázal kraj Jihomoravský (1,2 %).

Největší skupinu hostů ze zahraničí tvořili již tradičně občané Spolkové republiky Německo. Ve sledovaných zařízeních se jich celkem ubytovalo 440 tisíc, tj. o 5,0 % více než loni a strávili zde necelých 1,4 miliónu nocí. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili hosté z Ruska (184 tisíc) s meziročním zvýšením příjezdů o 19,1 %. Na třetím místě se umístilo Polsko (134 tisíc příjezdů, meziročně o 8,1 % více). Více než sto tisíc návštěvníků přijelo také ze Spojených států amerických, Slovenska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Lázeňská zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 224 tisíc hostů, tj. o 13,7 % více než ve stejném období předchozího roku, a to především díky velkému zájmu zahraničních hostů. Těch přijelo do českých a moravských lázní o 28,4 % více než loni, přičemž počet rezidentů se zvýšil pouze o 1,6 %. Většina nerezidentů (89 %) zamířila do Karlovarského kraje. Zahraniční hosté meziročně také prodloužili své lázeňské pobyty (průměrně o dva dny), domácí návštěvníci je naopak zkrátili o 2,4 dne.

Pokoje v hotelech a penzionech byly využity ze 49,9 %, což bylo o 0,5 p.b. méně než ve stejném období předchozího roku. Pětihvězdičkové hotely dosáhly nejvyššího využití pokojů ze všech kategorií hotelů (70,9 %), což představovalo zvýšení o 2,4 p.b. Ve čtyřhvězdičkových hotelech se využití pokojů zvýšilo o 0,4 p.b. na 64,7 %. Pokles zaznamenaly tříhvězdičkové hotely (o 1,6 p.b.) a také ostatní hotely a penziony (o 0,1 p.b.).


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková , tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 26. 10. 2012
Termín ukončení zpracování: 30. 10. 2012
Navazující datová sada: Údaje za jednotlivá čtvrtletí od roku 2000 jsou k dispozici v časových řadách na: /csu/czso/cru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 2. 2013
Údaje za 3. čtvrtletí 2012 jsou předběžné; definitivní údaje za všechny čtvrtletí roku 2012 budou známy nejpozději v dubnu 2013.  • ccru110712.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz