Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2010

Zahraničních hostů přijelo více, domácích opět ubylo

10.11.2010
Kód: r-9201-10
 
Ve 3. čtvrtletí 2010 vzrostl počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 0,7 %, v tom zahraničních návštěvníků o 5,1 %, naopak domácích klesl o 2,5 %. Celkově přijelo o 2,7 % více hostů, v tom zahraničních o 7,0 %, domácích naopak o 0,9 % méně.


* * *

Počet přenocování hostů ve sledovaných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 3. čtvrtletí 14,1 milionu, což bylo o 0,7 % více než ve stejném období předchozího roku. U nerezidentů se zvýšil o 5,1 %, naopak u rezidentů byl o 2,5 % nižší. Nejvýrazněji klesl v chatových osadách (o 15,7 %) a v kempech, kterým nepomohl ani nadprůměrně teplý červenec. Byl totiž vystřídán chladnějším počasím v srpnu spojeným s vlnou povodní, které postihly několik lokalit, kde se ubytovávají především domácí turisté. Dobře zahájená sezóna tak pro řadu provozovatelů ubytovacích zařízení skončila právě v polovině (počty přenocování v kempech vzrostly v červenci o 10,8 %, naopak v srpnu klesly o 27,1 % a v září dokonce o 32,1 %; za celé 3. čtvrtletí byl pokles 9,1 %). Naopak výrazný růst přenocování pokračoval v hotelech nejvyšších kategorií (v pětihvězdičkových o 17,4 % a čtyřhvězdičkových o 10,9 %) sdominancí zahraniční klientely. Z regionálního pohledu vzrostl nejvíce počet přenocování v Praze (o 8,1 %), naopak výrazný pokles vykázaly kraje postižené povodněmi – Ústecký (o 11,0 %) a Liberecký (o 9,9 %).

Počet příjezdů hostů činil 4,4 milionu, což bylo meziročně o 2,7 % více. Nerezidentů přijelo o 7,0 % více, rezidentů se ubytovalo naopak o 0,9 % méně. Co se týče členění podle kategorie ubytovacího zařízení či regionů, kopírovaly počty příjezdů vývoj již zmiňovaného počtu přenocování. Nejvíce se tedy také zvýšily příjezdy hostů do pěti a čtyřhvězdičkových hotelů (o 17,2 %, resp. o 15,6 %) a do Prahy (o 9,6 %), naopak nejvyšší pokles měl opět Ústecký kraj (o 13,3 %). Tradičně nejvíce zahraničních hostů přijelo i přes meziroční snížení (o 4,9 %) z Německa. Významně se zvýšil počet hostů z Ruska (o 36,3 %), ze Spojených států amerických (o 15,6 %) a Francie (o 12,1 %). Domácí klientela se podle zjištěných výsledků orientovala více než v minulosti na kvalitnější typy ubytování – nejvyšší růst vykázaly čtyřhvězdičkové hotely (o 20,5 %).

V lázeňských zařízeních dosáhl počet přenocování hostů celkem 2,1 milionu, což bylo meziročně o 2,7 % více, v tom u nerezidentů o 3,9 % a u domácích o 2,0 %. V Karlovarském kraji s více než polovičním podílem na návštěvnosti lázeňských zařízení se počet přenocování domácích hostů zvýšil o 2,0 % a zahraničních o 4,4 %, počet příjezdů rezidentů vzrostl o 14,9 % a nerezidentů o 12,2 % (svědčí to o zkracování pobytů zejména domácích hostů).

Pokoje v hotelech a penzionech byly ve 3. čtvrtletí využity ze 49,3 %, což bylo o 3,0 p. b. více než ve stejném období předchozího roku. Pětihvězdičkové hotely s nejvyšším využitím 64,1 % jej zvýšily o 11,8 p.b., čtyřhvězdičkové s využitím 61,3 % o 3,7 p.b. Růst jen o 0,2 p.b. vykázaly penziony a měly jako obvykle využití pokojů nejnižší (31,2 %).
Metodická poznámka :
1 ) Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získané z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán. Využití pokojů je podílem počtu realizovaných pokojodnů (tj. počtu obsazených pokojů za jednotlivé dny sledovaného období) a součinu průměrného počtu pokojů k dispozici s počtem provozních dnů. Výsledná hodnota je uváděna v procentech (tj. násobena 100).

Kontaktní osoba: Alena Hellerová, tel. 2740529 21, e-mail: alena.hellerova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních
Termín ukončení sběru dat: 25.10. 2010
Termín ukončení zpracování: 3.11. 2010
Data jsou předběžná, revidované údaje za všechna čtvrtletí roku 2010 budou známy v únoru 2011.
Údaje za jednotlivá čtvrtletí od roku 2000 jsou k dispozici v časových řadách
( /csu/czso/cru_cr ).
K termínu 15.4.2010 byla revidována data roku 2009.  • ccru111010.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté, přenocování (podle kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz