Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2015

Návštěvnost se zvyšovala i v jarních měsících

07.08.2015
Kód: 020026-15
 

Ve druhém čtvrtletí 2015 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 9,3 % a počet přenocování o 7,8 %. Návštěvnost tak roste již pět čtvrtletí v řadě.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí roku 2015 celkem 11,5 milionu nocí, což bylo o 7,8 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování rezidentů se zvýšil o 10,0 %, hosté ze zahraničí strávili v ubytovacích zařízeních o 6,1 % více nocí. Meziroční růst zaznamenaly všechny kategorie ubytovacích zařízení. Počet přenocování se zvýšil v hotelích o 7,7 %, penzionech o 7,0 % a v ostatních ubytovacích zařízeních o 8,7 %. Z pohledu regionů se dařilo především kraji Moravskoslezskému (+16,5 %), Pardubickému (+15,4 %) či Plzeňskému (+14,2 %). Nejmenší dynamiku růstu vykázala ubytovací zařízení na Karlovarsku (+0,4 %).

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 4,4 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 9,3 %. Ubytovalo se více jak domácích, tak i zahraničních hostů (o 10,4 %, resp. o 8,4 %). Návštěvnost hotelů se meziročně zvýšila o 9,9 % (3,3 milionu hostů), v penzionech se ubytovalo o 9,6 % více osob a např. kempy přivítaly na začátku letní sezóny o 10,5 % více hostů než loni. Regionálně přibylo hostů ve všech krajích České republiky. Nejvíce tomu bylo v Královéhradeckém kraji (o 15,5 %) a také na Plzeňsku a Zlínsku (oba o 14,3 %). Nejnižší meziroční přírůstek hostů (o 2,5 %) zaznamenal Jihomoravský kraj vlivem poklesu zahraničních klientů (o 2,7 %), ale počet domácích turistů zde vzrostl o 5,5 %.

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo tradičně z Německa. Němci tvořili 20,1 % zahraniční klientely sledovaných ubytovacích zařízení (481 tisíc příjezdů). V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zvýšil o 14,8 %. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili ve 2. čtvrtletí návštěvníci ze Spojených států amerických (156 tisíc) s meziročním zvýšením příjezdů o 15,1 %. Na třetím místě se umístilo Slovensko (150 tisíc příjezdů, meziroční nárůst o 16,1 %). Propad příjezdů z Ruské federace pokračoval i ve 2. čtvrtletí. Rusové (meziročně o 34,4 % méně) obsadili až pátou příčku po příjezdech z Polska (+3,8 %). Naopak z prvních deseti zemí nejvyšší dynamiku růstu vykázaly příjezdy návštěvníků z Číny (+46,9 %), kteří tak oproti prvnímu čtvrtletí předstihli v počtu ubytovaných své regionální sousedy z Jižní Koreje.

Lázeňská zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 193 tisíc hostů, tj. o 0,7 % více než ve stejném období předchozího roku a počet nocí se zvýšil také o 0,7 %, zejména vlivem domácí klientely. Počet lázeňských hostů z tuzemska se zvýšil o 6,0 %, počet přenocování o 13,6 %. Naopak počet příjezdů zahraničních hostů i jejich přenocování se meziročně snížil o 5,7 %, resp. o 15,2 %. V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkového počtu příjezdů i přenocování v lázeňských zařízeních, vzrostly příjezdy domácích hostů o 28,2 %, nerezidentů naopak o 5,7 % ubylo.

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních činila za druhé čtvrtletí letošního roku 2,6 nocí, a to shodně jak u domácí, tak i zahraniční klientely.  

 

Poznámky

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 28. 7. 2015
Termín ukončení zpracování: 31. 7. 2015
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 9. 11. 2015

 

  • ccru080715.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
  • Graf 1 Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (v %)
  • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.08.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz